Senacka Komisja za dostosowaniem ustaw podatkowych do Klasyfikacji Wyrobów


Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Senacka Komisja Finansów Publicznych rekomenduje Senatowi przyjęcie nowelizacji ustaw podatkowych, dostosowującej przepisy do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a także regulującej kwestie obliczeń podatku rencistów. Senatorowie opowiedzieli się za wprowadzeniem kilku poprawek o charakterze legislacyjnym.
Nowelizacja wprowadza zmiany do kilku ustaw, m.in. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Ich celem jest dostosowanie przepisów podatkowych do nowej Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług, która powstała w 2015 roku, a obowiązuje od stycznia 2016 roku.
Ma ograniczyć liczbę rocznych obliczeń podatku PIT-40 A, sporządzanych przez organy rentowe dla podatników, u których z obliczenia organu podatkowego wynika nadpłata podatku. Obejmuje też kwestię wnioskowania przez podatnika o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek: rozszerza skuteczność złożonego wniosku na lata następne, aż do jego wycofania.
Nakłada na organ podatkowy obowiązek uwzględnienia deklaracji o wycofania wniosku w miesiącu jej złożenia lub najpóźniej w miesiącu następnym. Ponadto dostosuje przepisy podatkowe i usprawnia działania rozliczeniowe.
(ISBnews)