Sędzia Zaradkiewicz - jako wówczas wykonujący obowiązki I prezesa SN - zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie regulaminu tego sądu po odroczeniu w środę bez terminu obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN mającego wyłonić pięciu kandydatów na nowego I prezesa.

W datowanej na 14 maja i zamieszczonej w piątek po południu na stronie SN odpowiedzi szefowej Kancelarii Prezydenta poinformowano, że prezydent na tym etapie nie podjął decyzji o zmianie prezydenckiego rozporządzenia z marca 2018 r., czyli regulaminu SN.

"Powszechnie obowiązujące przepisy regulujące tę materię przy wyborach kandydatów na poprzednich Pierwszych Prezesów SN były mniej szczegółowe, a jednak możliwym było przedstawienie kandydatów Prezydentowi RP" - zaznaczyła w tym piśmie Szymańska.

Reklama

Przypomniała jednocześnie, że na podstawie obowiązujących przepisów ustawy i regulaminu SN 27 lutego br. przeprowadzone zostały w całości ostatnie wybory kandydatów na prezesa Izby Karnej SN. Wówczas kandydatami, spośród których prezydent powoła prezesa Izby Karnej, zostali sędziowie: Jerzy Grubba, Jarosław Matras i Michał Laskowski.

W piątek przed południem Kancelaria Prezydenta przekazała, że Andrzej Duda w związku z rezygnacją sędziego Zaradkiewicza z wykonywania obowiązków I prezesa SN, powierzył pełnienie funkcji p.o. I prezesa tego sądu sędziemu Aleksandrowi Stępkowskiemu. Zaradkiewicz oświadczał w piątek przed południem, że jego rezygnacja z przewodniczenia SN jest wyrazem protestu wobec utrudniania prac zgromadzenia sędziów SN.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN, któremu przewodniczył sędzia Zaradkiewicz, od ubiegłego piątku obradowało w celu wyboru pięciu kandydatów na I prezesa SN. Po trzech dniach posiedzenia sędziom udało się zakończyć etap formalny obrad i przejść do fazy wyłaniania kandydatów na nowego I prezesa SN. Zaradkiewicz poinformował w środę o odroczeniu bez terminu obrad zgromadzenia. Zapowiedział wówczas też, że zwróci się do prezydenta o zmianę regulaminu Sądu Najwyższego z uwagi na zaistniałe istotne wątpliwość interpretacyjne.

W piątek po południu zespół prasowy SN poinformował natomiast, że na mocy zarządzenia sędziego Stępkowskiego obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN mającego wyłonić kandydatów na nowego I prezesa tego sądu, wznowione zostaną za tydzień, 22 maja. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński