Parlamentarzyści Lewicy apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie tzw. ustawy antyprzemocowej, która przewiduje możliwość natychmiastowej izolacji sprawców od osób dotkniętych przemocą. "Prezydencie podpisz" - wzywają w spocie umieszczonym w sobotę na Twitterze.

"Natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy - ustawa, o którą wnioskowała Lewica, w Sejmie przeszła prawie jednogłośnie. W Senacie PiS zmienił zdanie, ale dzięki demokratycznej większości ustawa przeszła, trafiła na biurko prezydenta. Prezydencie podpisz" - apelują parlamentarzyści Lewicy w spocie umieszczonym na Twitterze.

Filmowi towarzyszy wpis: "Brawo Lewica. Dzięki determinacji posłów i posłanek ustawa o izolacji sprawców przemocy domowej trafiła na biurko prezydenta. Prezydencie, podpisz!"

Senat w środę późnym wieczorem bez poprawek przyjął tzw. ustawę antyprzemocową dotyczącą m.in. kwestii izolowania sprawców przemocy od ofiar. Zapowiadana jest jednak jeszcze nowelizacja tych przepisów m.in. skracająca vacatio legis. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 51 senatorów, przeciw było 48, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego Sejm uchwalił 30 kwietnia. Poparcie dla niej wyraziły wszystkie kluby parlamentarne.

Ustawa zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach będą przyznane Policji, a także Żandarmerii Wojskowej. Nakaz będzie obowiązywał przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą, sąd może przedłużyć ten okres.

Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić.

Policja będzie zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy osoba objęta nakazem opuszczenia mieszkania lub niezbliżania się do niego stosuje się do nałożonych na niego sankcji. Jeżeli nie będzie tego robić, będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Dodatkowo w określonych przez ustawę sprawach, pisma procesowe będą mogły być doręczane nie tylko przez pocztę, ale również za pośrednictwem policji, a osoby domagające się zastosowania środków wobec sprawcy przemocy będą zwolnione z kosztów sądowych.