Minister edukacji Czech Robert Plaga ogłosił w środę termin matur i egzaminów do szkół średnich. Matury rozpoczną się 1 czerwca, a tydzień później ruszą egzaminy do szkół średnich. Szkoły zamknięto 11 marca i nie wiadomo było, czy egzamin dojrzałości w ogóle się odbędzie.

Do egzaminów maturalnych ma przystąpić 70 tys. uczniów. Zgodnie z przedstawionymi przez resort informacjami ogólne testy odbędą się tylko z matematyki, języka czeskiego i literatury oraz języków obcych. Za pomocą testów sprawdzana będzie także wiedza w ramach nieobowiązkowego egzaminu z rozszerzonego programu matematyki. Nie będą organizowane sprawdziany pisemne z języka czeskiego oraz języków obcych, które zazwyczaj sprowadzały się do napisania esejów. Odbędą się egzaminy ustne, których terminy będą ustalać dyrektorzy szkół.

Plaga zaapelował do nauczycieli w technikach, żeby organizację specjalistycznych egzaminów z wiedzy praktycznej przełożyli na ostatni możliwy termin, co pozwoli uczniom na lepsze przygotowanie się. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich mogą, nieobowiązkowo, uczestniczyć w konsultacjach w szkołach w grupach maksymalnie 15-osobowych. W klasach, jeżeli zachowane będą wymagane odległości, młodzież nie musi mieć zasłoniętych ust i nosów.

Minister edukacji poinformował, że z inicjatywy resortu Izba Poselska dokonała nowelizacji ustawy o edukacji, która utrzymuje nieobowiązkową maturę z matematyki. W dalszym ciągu uczniowie będą mogli wybierać, czy chcą zdawać egzamin z matematyki czy języka obcego.

Egzaminy do szkół średnich zostały wydłużone o 15 minut w przypadku matematyki, a z języków obcych o 10 min. Przed egzaminami uczniowie będą mieli do dyspozycji pakiety pomocy naukowych, także w formie materiałów wideo. Nie będzie, jak w poprzednich latach, możliwości zdawania egzaminów poprawkowych.

Podobnie jak uczniowie ostatnich klas szkół średnich, także uczniowie przygotowujący się do egzaminów mogą od 11 maja uczestniczyć w konsultacjach w grupach do 15 osób. Dla wszystkich pozostałych uczniów szkoły będą czynne od 25 maja.