Komisja Europejska zaproponowała wsparcie finansowe w wysokości 279 mln euro dla Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Austrii, aby zapewnić pomoc ludności kilku regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi w 2019 r. Środki będą pochodziły z Funduszu Solidarności UE.

„Przechodzimy przez okres, w którym solidarność europejska jest ważniejsza niż kiedykolwiek. (...) Chociaż koncentrujemy się na jak najbezpieczniejszym przeprowadzeniu nas przez pandemię koronawirusa, nadal solidaryzujemy się z tymi, którzy zostali dotknięci innymi katastrofami, takimi jak klęski żywiołowe, w ubiegłym roku. Dzisiejszy pakiet zapewni dotkniętym regionom bardzo potrzebne fundusze" - powiedziała unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

211,7 mln euro trafi dla Włoch, które ucierpiały w wyniku "ekstremalnych zjawisk pogodowych" na przełomie października i listopada 2019 r., powodujących poważne szkody w wyniku powodzi i osuwisk. Jednym z przykładów jest powódź, której doświadczyła Wenecja.

56,7 mln euro trafi do Hiszpanii, do regionów, które ucierpiały w wyniku powodzi (Walencji, Murcji, Kastylii-La Manchy i Andaluzji) we wrześniu 2019 r. Portugalia otrzyma 8,2 mln euro na naprawę szkód, jakie wyrządził huragan Lorenzo w październiku 2019 r.

2,3 mln euro trafi do Austrii, która ucierpiała w następstwie ekstremalnych wydarzeń pogodowych w listopadzie 2019 r. w południowo-zachodniej części kraju. Chodzi o powodzie, które nawiedziły w szczególności Karyntię i Tyrol Wschodni.

Parlament Europejski i Rada muszą zatwierdzić czwartkowy wniosek dotyczący pomocy z Funduszu Solidarności UE. Po zatwierdzeniu wniosku Komisja wypłaci pomoc.