Decyzje polityczne w związku z chorobą COVID-19 i jej skutkami są przez nas zawsze podejmowane ze świadomością i pamięcią o przeszłości jako źródle nie gotowych rozwiązań, ale bardziej refleksyjnego poszukiwania rozwiązań dla nowej rzeczywistości - pisze w The Wall Street Journal wicepremier Piotr Gliński.

Ministerstwo Kultury podało, że tekst pt. "Lekcja historii" jest "przesłaniem Polski dla Zachodu w obliczu epidemii". Minister kultury podkreśla w nim, że z polskiego doświadczenia historycznego można dziś wyciągnąć ważną lekcję.

MKiDN przekazało, że w publikacji zamieszczonej w środę na łamach The Wall Street Journal wicepremier Gliński mówi m.in. "o umiejętności wychodzenia z sytuacji kryzysowych przez Polaków, o lekcji, jaką mogą przekazać Zachodowi w obliczu zagrożenia chorobą zakaźną COVID-19". "Przechodząc z poziomu historyczno-kulturowego, kreślony jest obraz nowoczesnej Polski, zmieniającej się w rezultacie procesów społecznych, kulturalnych i gospodarczych" - napisano.

"Uświadomienie sobie tego, gdzie się znaleźliśmy jako obszar cywilizacyjno-kulturowy, to dobry początek. Sięgnięcie do naszej przeszłości, wyciągnięcie lekcji z życia naszych przodków i odkopanie naszych życiodajnych źródeł to niezbędne środki do naszego przetrwania i rozwoju. Wówczas nie będziemy mieć dylematów, czy należy wybierać między jakością życia i poziomem rozwoju naszego PKB a solidarnością z najbardziej potrzebującymi w naszych wspólnotach. I to odróżnia Zachód od reszty świata" – pisze minister kultury.

Jak dodano, publikacja Glińskiego "ukazuje współczesnych Polaków, którzy w sensie historycznym i egzystencjalnym żyją w państwie, któremu w historii wielokrotnie groziło całkowite unicestwienie, wymazanie z map świata, dlatego decyzje polityczne w obliczu pandemii są zawsze podejmowane ze świadomością i pamięcią o przeszłości jako źródle rozwiązań, bardziej refleksyjnego poszukiwania remedium dla nowej rzeczywistości".

Poinformowano, że tekst wicepremiera Glińskiego opublikowany na łamach The Wall Street Journal jest częścią kampanii Polskiej Fundacji Narodowej "Safe and Innovative Poland", w ramach której w najważniejszych opiniotwórczych gazetach świata publikowane są artykuły "prezentujące Polskę jako kraj innowacyjny, bezpieczny, ze stabilną gospodarką i przezornym zarządzaniem, systematycznie umacniający swoją pozycję lidera w regionie zarówno przed pandemią, jak i w reakcji na jej ekonomiczno-społeczne skutki".

Wskazano, że "upowszechniając wizerunek Polski na progu pandemii jako kraju z rozwijającą się gospodarką, rosnącym potencjałem turystycznym i atrakcyjnym dziedzictwem kulturowo-historycznym przyciągającym uwagę inwestorów, przedsiębiorców oraz operatorów turystycznych, Polska Fundacja Narodowa uznała, że w obliczu tęsknoty świata za +normalnością+, w fazie obserwowalnego oczekiwania rychłego, ponownego +zastartowania+ gospodarki jesteśmy zobowiązani przypomnieć potencjały polskiej gospodarki światu w kampanii +Safe and Innovative Poland+ na łamach najbardziej opiniotwórczej prasy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii".