Przed czwartkowym szczytem UE w sprawie finansowego wsparcia walki ze skutkami kryzysu koronawirusowego kanclerz Austrii Sebastian Kurz ponowił swój sprzeciw wobec wyemitowania w tym celu wspólnych obligacji strefy euro - poinformował we wtorek w komunikacie urząd kanclerski.

"Zdecydowanie odrzucamy uwspólnotowienie długów, tak jak choćby w modelu koronaobligacji" - oświadczył Kurz. Według przekazanego agencji APA komunikatu, kanclerz prowadzi na ten temat bliskie konsultacje z szefami rządów dotychczasowej koalicji płatników netto, czyli "czwórki oszczędnych", a w środę rano odbędzie z premierami Holandii, Danii i Szwecji poświęconą temu wideokonferencję.

Jak podkreślił urząd kanclerski, w przypadku pomocy unijnej jasne musi być to, że udzielone poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej pożyczki powinny potem zostać przez nie spłacone. "Popieramy również to, by Komisja Europejska zaciągała w związku z tym kredyty na korzystnych warunkach. Trzeba jednak wyraźnie zastrzec, że środki te powinny następnie zostać spłacone przez korzystające z nich państwa, a Austria nie przejmuje długów innych państw członkowskich UE" - czytamy w komunikacie.

Dodaje on, że Austria opowiada się za wspieraniem dotkniętych kryzysem koronawirusowym innych krajów unijnych zarówno w ich działaniach w sferze medycznej, jak i przy odbudowie gospodarki. Wskazuje również na istniejący już pakiet pomocowy ministrów finansów państw strefy euro w łącznej kwocie 540 mld euro.

Reklama