W środę wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Nakaz zakrywania ust i nosa od czwartku obowiązywać będzie w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.Od czwartku 16 kwietnia nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

GDZIE OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZAKRYWAĆ USTA I NOS

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć będzie m.in. w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach

  • zakładów pracy (w tym także biur) – z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów (administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny)
  • innych miejsc ogólnodostępnych np. obiektów handlowych i usługowych.
  •  na targowiskach (straganach).

Jak czytamy w rozporządzeniu, obowiązek zakrywania ust i nosa będzie dotyczyć wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym po drogach, nie tylko publicznych) – a zatem:

  • środkami komunikacji publicznej,
  • rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą,
  • pieszo
  • pojazdami samochodowymi (w tym w ramach komercyjnego przewozu osób) – w przypadku tego ostatniego, gdy jadą nim osoby sobie obce (inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące).
  • Czy w samochodzie trzeba nosić maseczkę? MZ odpowiada

Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się m.in. do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano także, iż z uwagi na liczne postulaty, a przede wszystkim stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii zdecydowano, że granicą, od której dzieci miały obowiązek zakrywania ust i nosa, będzie wiek 4 lat.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.