Poznaliśmy modele, na podstawie których rząd planuje luzowanie ograniczeń w gospodarce.
Pewne jest anulowanie zakazu wejścia do lasów i parków. W dalszej kolejności mają być zmniejszane niektóre ograniczenia dotyczące handlu. Przelicznik klientów na kasę w sklepie ma zostać zastąpiony ich przeliczaniem na metr kwadratowy. Podobna zasada ma dotyczyć kościołów. Pozwoli to na pojawienie się w tych miejscach większej liczby kupujących i wiernych. Gdy zamykaliśmy numer, trwały dyskusje, ile mają wynieść te wskaźniki.
Jak wynika z informacji DGP, centra handlowe nie zostaną w pełni uruchomione. Jeszcze później odmrożone zostaną drobne usługi, np. salony fryzjerskie. Strategia zakłada maksymalną ostrożność i ma ona zależeć od liczby zakażeń.