Senacka Komisja Zdrowia nie poparła w środę poprawek Koalicji Obywatelskiej zgłoszonych do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zostaną one ponownie zgłoszone podczas debaty w Senacie.

Poprawki dotyczyły zwiększenia wsparcia finansowego dla ochrony zdrowia pochodzącego ze środków UE oraz wprowadzenia obowiązku poddawania testom diagnostycznym wykrywającym obecność wirusa SARS-CoV-2 pracowników medycznych oraz personelu domów opieki społecznej. Zaproponowane zmiany dawałyby też możliwość przeprowadzania komercyjnych badań.

Rządowa ustawa, która stanowi uzupełnienie tzw. tarczy antykryzysowej, równocześnie wprowadza pakiet rozwiązań w systemie zdrowia. Placówki ochrony zdrowia mają otrzymać dostęp do szybkiego internetu oraz sprzęt, który umożliwi zdalną diagnostykę medyczną.

Jak zaznaczył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podczas posiedzenia komisji, regulacje w dużej mierze odnoszą się do informatyzacji ochrony zdrowia, pozwalają na wykorzystanie podpisu elektronicznego w dokumentacji przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Równocześnie wojewodowie zyskali możliwość powoływania koronerów, którzy stwierdzać będą zgon w wyniku zakażenia koronawirusem. Umożliwiono też wydłużanie uprawnień ratownikom medycznym.

Przewodnicząca komisji wskazała jednak, że ustawa w części zdrowotnej dotyczy faktycznie ułatwień dla administracji państwowej, a nie dla personelu medycznego. „Nie widzimy też rozwiązań dla domów pomocy społecznej – miejsc szczególnie zagrożonych” – podniosła temat przewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera (KO-PO).

Do tych kwestii odnieśli się przedstawiciele resortów zdrowia oraz rodziny. Wiceminister zdrowia zauważył, że podmioty lecznicze twierdzą, że elektroniczna dokumentacja jest wygodniejsza – usprawnia ich funkcjonowanie. Z kolei wiceminister rodziny Iwona Michałek przypomniała, że w Polsce jest 80 tys. domów pomocy społecznej, a tylko w 21 z nich potwierdzono obecność koronawirusa.

„Chcę zdementować informacje, że nikt nie dba o domy opieki społecznej. Są one zaopatrzone w środki ochrony osobistej (…) Zaangażowały się prawie wszystkie spółki skarbu państwa, samorządy. Zostały opracowane procedury postępowania z osobami przebywającymi w domach opieki społecznej. Panujemy nad sytuacją”- zapewniła wiceminister.

W trakcie dalszego procedowania ustawy senatorowie KO zgłosili cztery poprawki dotyczące dwóch instrumentów wsparcia w walce z COVID-19. Są nimi dodatkowe środki finansowe oraz testy diagnostyczne. „Nasza (pierwsza – PAP) poprawka mówi o utworzeniu funduszu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniana się SARS-CoV-2(…) w wysokości 20 mld zł przekazanych ze środków UE” – wyjaśniła Małecka-Libera.

Podkreśliła też, że trzy kolejne poprawki regulowałyby kwestię badań diagnostycznych w kierunku wykrywania COVID-19. Zdaniem Małeckiej-Libery ten temat w dalszym ciągu jest nieuregulowany, szczególnie gdy chodzi o pracowników medycznych. Przypomniała, że prawie 20 proc. personelu medycznego jest zakażonych koronawirusem. Obowiązkowym badaniom, jak wyjaśniła, miałby być poddawany personel medyczny najbardziej narażony na zakażenie - pracownicy SOR, izb przyjęć, ratownicy medyczni na oddziałach zakaźnych i w szpitalach, jak również pracownicy domów opieki społecznej. Kolejna proponowana zmiana miałaby dotyczyć testów komercyjnych. „Jeśli ktoś chce zrobić sobie badanie i za nie zapłacić, dlaczego nie możemy mu tego ułatwić” – stwierdziła.

Zgłoszone poprawki nie zyskały poparcia strony rządowej ani senatorów. Zdaniem wiceministra Cieszyńskiego, dopóki liczba dostępnych testów jest większa niż możliwości ich wykonywania, wprowadzenie - zapisami ustawy - obowiązku kierowania na badania nie jest konieczne.

Złożenie poprawek zapowiedział także senator Lewicy, Wojciech Konieczny. Chodzi o zwiększenie o 50 proc. dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w walce z koronawirusem dla pracowników medycznych, zwiększenie przynajmniej o 15 proc. finansowania ryczałtu szpitalnego w tym roku, aby w szpitalach pojawiły się pieniądze na walkę z koronawirusem oraz o uniemożliwienie komercjalizacji szpitali, które zadłużą się w trakcie walki z koronawirusem.

Przewodnicząca komisji zaznaczyła, że wnioski, które nie otrzymały większości, będą ponownie zgłoszone w czasie posiedzenia Senatu rozpoczynającego się w środę.