"W dziesiątym roku kryzysu w Syrii, który spowodował przesiedlenie połowy ludności tego kraju, Unia Europejska nadal wspiera syryjskich uchodźców i goszczące ich kraje" - oświadczył w Brukseli szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Zwrócił uwagę, że pieniądze nie tylko pomogą zmierzyć się z najpilniejszymi wyzwaniami, w tym pandemią koronawirusa, ale przyczynią się też do budowy przyszłości Syryjczyków.

Nowy pakiet przewiduje przeznaczanie 100 mln euro m.in. na wzmocnienie najsłabszych lokalnych gospodarstw domowych i uchodźców syryjskich w Libanie. Dodatkowo 57,5 mln euro ma pójść na publiczny systemu edukacji w tym kraju, by zapewnić możliwości nauczania dzieci z Syrii. 10,5 mln euro ma iść na wsparcie systemów ochrony dzieci, polityki i usług dla chłopców, dziewcząt i kobiet w Libanie.

27,5 mln euro ma być przeznaczone na zapewnienie sprawiedliwej i wysokiej jakości edukacji dla Syryjczyków w obozach dla uchodźców w Jordanii. Kolejne 22 mln euro zostanie wyasygnowane na poprawę publicznego systemu opieki zdrowotnej w tym kraju, w tym profilaktykę i ochronę przed chorobami, w szczególności przez umożliwienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej.

Reklama

UE przeznacza też 11 mln euro na wzmocnienie pozycji kobiet z Jordanii oraz przebywających tam Syryjek przez poprawę ich dostępu do możliwości utrzymywania się. 10 mln euro ma pójść na poprawę warunków życia i warunków mieszkaniowych szczególnie narażonych osób powracających do prowincji Niniwa w Iraku.

Pakiet pomocowy został przyjęty przez radę operacyjną specjalnego funduszu powierniczego, która skupia Komisję Europejską, państwa członkowskie UE, Zjednoczone Królestwo oraz Turcję. Obserwatorami rady operacyjnej są posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Iraku, Jordanii, Libanu, Banku Światowego i Syryjskiego Funduszu Powierniczego. Razem z ogłoszonymi we wtorek środkami fundusz powierniczy przeznacza ponad 2 mld euro na działania w regionie od 2015 roku, pomagając uchodźcom i krajom ich przyjmującym.

Programy realizowane za pośrednictwem funduszu wspierają podstawowe usługi dotyczące edukacji i ochrony dzieci uchodźców, szkolenia i szkolnictwo wyższe, lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, czy lepszy dostęp do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Pieniądze przeznaczane są też na wzmocnienie pozycji kobiet i walkę z przemocą ze względu na płeć, a także zwiększenie możliwości ekonomicznych uchodźców oraz zapewnienie społecznej stabilności. Fundusz może również wspierać osoby wewnętrznie przesiedlone w Iraku i działania na Bałkanach Zachodnich.