Dania, Francja, Niemcy, Włochy i Portugalia - to pierwsze kraje, które najszybciej wystąpiły i dostały od Komisji Europejskiej zgodę na pomoc publiczną dla swoich przedsiębiorstw w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem.

"W ubiegły czwartek KE zatwierdziła tymczasowe zasady umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w ramach pomocy państwa, aby wesprzeć gospodarkę w dobie epidemii koronawirusa. W weekend w ciągu 72 godzien od ich przyjęcia, KE zatwierdziła kilka działań zaproponowanych przez różne państwa członkowskie" - powiedziała na poniedziałkowej konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Arianna Podesta.

Środki te mają pomóc krajom UE wesprzeć ich gospodarki i przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii. W przypadku Francji chodzi o trzy oddzielne systemy wsparcia, które mają zapewnić płynność przekraczającą 300 mln euro.

Dwa programy zaproponowane przez Paryż mają umożliwiać francuskiemu publicznemu bankowi inwestycyjnemu Bpifrance udzielenie gwarancji państwowych odpowiednio na kredyty komercyjne i linie kredytowe dla przedsiębiorstw zatrudniających do 5 tys. pracowników. Trzeci program dotyczy udzielania bankom gwarancji państwowych na nowe pożyczki dla wszystkich rodzajów spółek.

Duńczycy dostali z kolei zgodę KE na program gwarancji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dotkniętych wybuchem epidemii koronawirusa. Ma on na celu ograniczenie ryzyka związanego z udzielaniem pożyczek operacyjnych tym firmom. Jego wartość to około 130 mln euro.

Niemcy powiadomiły Komisję o dwóch osobnych środkach wsparcia. Pierwszy to program pożyczek pokrywający do 90 proc. ryzyka kredytów dla firm każdej wielkości; drugi to program pożyczkowy, w którym tamtejszy odpowiednik polskiego BGK uczestniczy wraz z bankami prywatnymi w udzielaniu większych pożyczek jako konsorcjum. Działanie zaproponowane przez Berlin ma pozwolić bankowi KfW zapewnić płynność w formie pożyczek subsydiowanych dla przedsiębiorstw dotkniętych pandemią.

W przypadku Włoch chodzi o warty 50 mln euro program wsparcia na produkcję i dostawę sprzętu medycznego i masek. Wsparcie finansowe ma być dostępne dla firm niezależnie od ich wielkości, które przygotują nowe moce do produkcji wyrobów medycznych i sprzętu ochrony osobistej. Mogą też rozbudować istniejące linie produkcyjne takiego sprzętu lub przekształcić fabryki. Beneficjenci wsparcia mają udostępnić produkty władzom włoskim po cenach rynkowych z grudnia 2019 r., czyli przed wybuchem pandemii w tym kraju.

Komisja zgodziła się ponadto na portugalski program gwarancji dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji dotkniętych koronawirusem wart 3 mld euro. Chodzi o firmy z sektora turystyki, restauracje, przedsiębiorstwa z przemysłu wydobywczego i wytwórczego, biura podróży, a także podmioty zajmujące się organizacją imprez.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)