Komisja Europejska podjęła decyzję o utworzeniu strategicznych zapasów środków medycznych, takich jak respiratory i maski ochronne, aby pomóc krajom UE w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Jak podała KE, zapasy będą przechowywane przez jedno lub kilka państw członkowskich. Państwa te będą odpowiedzialne za zamówienia środków medycznych. Chętne kraje muszą zgłosić się same.

Koszty 90 proc. zapasów sfinansowane zostaną ze środków unijnych. Ich dystrybucją zarządzać będzie Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, które dopilnuje, aby trafiły one tam, gdzie są potrzebne.

"Tworząc po raz pierwszy w historii wspólne europejskie nadzwyczajne zapasy środków medycznych, działamy w duchu unijnej solidarności. Przyniosą one korzyści wszystkim państwom członkowskim i wszystkim obywatelom Unii. Jedyne, co możemy teraz robić, to pomagać sobie nawzajem" - powiedziała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Zapasy obejmą m.in. sprzęt medyczny do intensywnej terapii jak respiratory, środki ochrony osobistej, np. maski wielokrotnego użytku, szczepionki i środki lecznicze oraz wyposażenie laboratoryjne.

Komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz powiedział na konferencji w Brukseli, że UE podejmuje działania, aby zaopatrzyć państwa członkowskie w większą ilość sprzętu.

"Będzie to wykorzystane do wsparcia państw członkowskich zmagających się z niedoborami sprzętu potrzebnego do leczenia zakażonych pacjentów, do ochrony pracowników służby zdrowia i do spowolnienia tempa rozprzestrzeniania się wirusa. Planujemy niezwłocznie podjąć niezbędne działania" - zaznaczył Lenarczicz.

Dodał, że jak dotąd kilka państw wyraziło zainteresowanie przechowywaniem strategicznych zapasów. W UE trwają rozmowy w tej kwestii. Wskazał, że KE nie dysponuje danymi, które kraje UE cierpią na największe niedobory sprzętu. "Pracujemy nad tym" - zaznaczył komisarz.

W ramach porozumienia w sprawie wspólnych zamówień państwa członkowskie UE nabywają obecnie środki ochrony indywidualnej, respiratory i artykuły niezbędne do przeprowadzania testów na koronawirusa. Takie skoordynowane podejście daje państwom unijnym silną pozycję w negocjacjach z producentami w sprawie dostępności i cen produktów leczniczych.

Strategiczne zapasy zostały utworzone w ramach inicjatywy rescEU, która stanowi część Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Służy on zacieśnianiu współpracy między uczestniczącymi państwami w zakresie ochrony ludności, by skuteczniej zapobiegać katastrofom oraz szybko reagować na nie.

W przypadku gdy skala sytuacji przekracza zdolności reagowania danego kraju, może on zwrócić się o pomoc za pośrednictwem mechanizmu.

Dotychczas przystąpiły do niego wszystkie państwa członkowskie UE, jak również Islandia, Norwegia, Serbia, Macedonia Północna, Czarnogóra i Turcja. Od chwili powstania w 2001 roku Unijny Mechanizm Ochrony Ludności odpowiedział na ponad 330 wniosków o pomoc w UE i poza nią.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)