Jednocześnie KRN zaapelowała do wszystkich notariuszy w Polsce "o zgłaszanie do rad właściwych izb notarialnych przypadków ewentualnego zarażenia notariuszy, pracowników kancelarii oraz rodzin tych osób wirusem SARS-CoV-2, a także sytuacji ograniczenia funkcjonowania kancelarii z uwagi na zagrożenie epidemiczne". Z kolei rady tych izb poprosiła o niezwłoczne przekazywanie takich informacji do KRN.

"Monitorujemy te kwestie i przyglądamy się rozwojowi sytuacji" - powiedziała PAP w środę Małgorzata Rakoca-Klesyk z biura KRN.

Notariat przypomniał w przyjętym stanowisku, że wprawdzie obecnie ani obowiązujące przepisy, ani żadne decyzję organów administracji publicznej, nie nakładają obowiązku zamykania lub ograniczenia działalności kancelarii notarialnych, zaś - zgodnie z Prawem o notariacie - kancelaria notarialna powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej sześć godzin dziennie.

Reklama

"W sytuacji zagrożenia epidemicznego, jakie zostało ogłoszone w Polsce, KRN wyraża pogląd, że dyspozycja (...), zgodnie z którą kancelaria powinna być czynna w dniach powszednich co najmniej sześć godzin dziennie, może ulegać modyfikacjom w zależności od konkretnej sytuacji epidemicznej w określonym miejscu" - oceniono jednocześnie w stanowisku Rady. Dodano, że trzeba brać bowiem pod uwagę stan zdrowia notariusza, jego rodziny oraz pracowników kancelarii, a także sytuację organizacyjną danej kancelarii.

Dlatego choć - jak zastrzeżono - stanowisko KRN "nie może stanowić podstawy ani rekomendacji do zamykania lub ograniczenia funkcjonowania kancelarii notarialnych", to - zdaniem Rady - zmiana sposobu funkcjonowania kancelarii, w tym także ograniczenie czasu, w którym kancelarie są czynne – w obecnej sytuacji ogłoszonego zagrożenia epidemicznego w Polsce – "w żadnym wypadku nie może być traktowana jako uchybienie obowiązkom notariusza".

"KRN zwraca jednak uwagę, że decyzje w przedstawionym wyżej zakresie podejmować mogą wyłącznie w sposób samodzielny i suwerenny poszczególni notariusze, przy pełnej świadomości skutków ekonomicznych takich decyzji oraz przy konieczności zapewnienia dostępu do czynności notarialnych o charakterze niezbędnym, zwłaszcza w sprawach niecierpiących zwłoki" - zaznaczono w stanowisku. (PAP)

autor: Marcin Jabłoński