Przeznaczenie ponad 1,9 mld zł na zwalczanie chorób onkologicznych, zwiększenie o 4,6 mld zł subwencji oświatowej, czy dodatkowy miliard złotych na walkę ze smogiem - to jedne z najważniejszych poprawek, jakie w czwartek do ustawy budżetowej na 2020 r. zaproponował Senat.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 52 senatorów, dwóch było przeciw, a 42 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa budżetowa trafi ponownie pod obrady Sejmu.

W bloku głosowań poparcia nie uzyskał wniosek mniejszości - zgłoszony przez senatorów PiS - o przyjęcie budżetu na 2020 r. bez poprawek. W trakcie prac nad budżetem w Senacie, PiS argumentowało, że plan dochodów i wydatków na bieżący rok nie wymaga zmian. Innego zdania byli senatorowie Koalicji Obywatelskiej, według których np. zbyt małe środki przeznaczono na zwalczanie chorób onkologicznych.

Większość senacka poparła ok. 100 poprawek do ustawy budżetowej. Najważniejsze z nich zakładały: przeznaczenie ponad 1,9 mld zł na onkologię; zwiększenie o 4,6 mld zł subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli; dodatkowy 1 mld zł na walkę ze smogiem. Senatorowie zaproponowali ponadto, by przesunąć do Kancelarii Senatu 110 mln zł na finansowanie zadań związanych z Polonią.

Senatorowie poparli ponadto kilkadziesiąt poprawek (była ich większość), które miały charakter lokalny. Chodziło np. o przesunięcie środków na budowę dróg lokalnych, dróg ekspresowych, czy rewitalizacji muzeów.