Prezydenturę Andrzeja Dudy w lutym pozytywnie ocenia 57 proc. ankietowanych - od stycznia spadek o 3 punkty procentowe; 36 proc. jest niezadowolona działalności prezydenta (wzrost o 5 punktów) - wynika z sondażu CBOS. Notowania parlamentu są zbliżone do styczniowych.

CBOS podkreśla, że w lutym zarejestrowano kolejne, po styczniowym, pogorszenie notowań głowy państwa.

Obecnie pozytywnie o prezydenturze Andrzeja Dudy wypowiada się 57 proc. (od stycznia spadek o 3 punkty procentowe; od grudnia o 6 punktów procentowych). 36 proc. jest niezadowolona z działalności prezydenta (od stycznia wzrost o 5 punktów; od grudnia o 7 punktów procentowych). 7 proc. ankietowanych nie ma zdania na temat pracy prezydenta Dudy (od stycznia spadek o 2 punkty, a od grudnia o 4 punkty procentowe).

Natomiast lutowe notowania parlamentu są zbliżone do ubiegłomiesięcznych. Działalność Sejmu pozytywnie ocenia 35 proc. (wzrost o punkt procentowy), a źle 50 proc. (bez zmian).

Opinie o pracy senatorów są bardziej podzielone – w zasadzie tyle samo osób ją chwali (38 proc., od stycznia wzrost o 3 punkty procentowe), ile krytykuje (39 proc., wzrost o 2 punkty). O 5 punktów (do 23 proc.) ubyło osób niemających zdania o funkcjonowaniu tej izby.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 6–16 lutego 2020 roku na liczącej 994 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.