NIK stanowczo protestuje przeciwko łamaniu prawa i naruszaniu niezależności konstytucyjnego, naczelnego organu kontroli państwowej poprzez działania prokurator Elżbiety Pieniążek z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku – napisała Izba w komunikacie prasowym. Zdaniem NIK celem było zastraszenie prezesa Izby.

W środę funkcjonariusze CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przeszukali mieszkania prezesa NIK Mariana Banasia i jego rodziny. Weszli też do siedziby Izby. Banaś w stanowisku skierowanym w środę do marszałek Sejmu Elżbiety Witek wyraził oburzenie z powodu przeszukań i oczekiwanie, że marszałek "podejmie stosowne działania w tej sprawie". O akcji CBA poinformował też marszałka Senatu i wicemarszałków Sejmu.

W przekazanym PAP komunikacie Izba zaznaczyła, że prokurator bez dopełnienia obowiązku uzyskania uchylenia immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli zarządziła przeszukanie pomieszczeń NIK.

"Wykonanie czynności zleciła agentom Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pomimo protestów NIK i przekazania jej informacji o treści opinii Biura Analiz Sejmowych poleciła im bezwzględne wykonanie przeszukania w gabinecie prezesa NIK" – napisano.

Zwrócono uwagę, że przeszukanie było "pozbawione podstaw faktycznych i prawnych". "Prezes NIK wielokrotnie podkreślał, że w jego gabinecie nie ma żadnych dokumentów objętych postanowieniem prokuratora. Co więcej, dokumenty takie zostały przekazane agentom CBA oraz znajdują się w materiałach przekazanych przez CBA wraz z zawiadomieniem do prokuratora regionalnego w Białymstoku" – podkreślono.

"Działania organów ścigania są bezprecedensowe. Lekceważenie obowiązku uzyskania uchylenia przez właściwy organ immunitetu mogą być w przyszłości praktykowane wobec parlamentarzystów, prezesów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego i innych osób sprawujących najważniejsze funkcje w państwie. W tej sytuacji NIK uważa, że działania organów ścigania prokuratury miały na celu nie tylko zastraszenie prezesa NIK, ale także wszystkich kontrolerów wykonujących aktualnie czynności kontrolne w organach administracji rządowej" – czytamy w komunikacie. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec