W siłach zbrojnych Białorusi rozpoczęła się nagła inspekcja gotowości bojowej – podała w czwartek agencja prasowa BiełTA, powołując się na ministerstwo obrony tego kraju.

"Decyzją ministra obrony 30 stycznia rozpoczęła się kompleksowa kontrola gotowości bojowej sił zbrojnych pod dowództwem szefa sztabu generalnego, wiceministra obrony" generała Alaksandra Walfowicza – poinformował resort.

"Głównym celem inspekcji jest zbadanie zdolności struktur zarządzania wojskowego i dowódców do dowodzenia podległymi jednostkami i oddziałami, jak również gotowości jednostek i oddziałów do wypełniania swoich zadań w szybko zmieniających się warunkach" – wyjaśniono.

Działania w ramach inspekcji będą odbywać się na poligonach i w terenie (leśnym i miejskim), a wojska będą wykonywać szereg zadań w dzień oraz w nocy. Sprawdzony zostanie także stan sprzętu wojskowego i uzbrojenia oraz systemów zaopatrzenia.

W białoruskiej armii i resorcie obrony doszło niedawno do istotnych zmian kadrowych. 20 stycznia dotychczasowy minister obrony Andrej Raukou został sekretarzem Rady Bezpieczeństwa, zaś nowym szefem resortu został generał Wiktar Chrenin, który pełnił dotąd funkcję szefa Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka powołał również nowego szefa sztabu generalnego; został nim dotychczasowy wiceszef generał Walfowicz.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)