Sejm nie zgodził się w czwartkowym głosowaniu na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektów budżetu na 2020 r. oraz tzw. ustawy okołobudżetowej; prace nad nimi będą kontynuowane w komisjach sejmowych.

Za odrzuceniem projektu budżetu na 2020 r. opowiedziało się 216 posłów, przeciw było 227, a jeden wstrzymał się od głosu. W przypadku projektu ustawy okołobudżetowej, za odrzuceniem było 218 posłów, przeciw było 227, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek o odrzucenie złożył podczas środowej debaty poseł Janusz Cichoń (KO). Zarzucił PiS m.in. zawłaszczanie dochodów podatkowych państwa rosnących dzięki wzrostowi gospodarczemu.

Ministerstwo Finansów przewiduje w projekcie budżetu na 2020 r., że zarówno dochody państwa, jak i wydatki w tym roku mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Oznacza to, że w tym roku budżet nie będzie miał deficytu.

Przygotowując projekt resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc. Prognozowana inflacja ma kształtować się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent sięgnie nominalnie 6,3 proc.