Krajowa Rada Doradców Podatkowych złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zwolnienia profesjonalnych pełnomocników z tajemnicy zawodowej. Ma to związek z obowiązkowym przekazywaniem szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
Skarga, złożona tuż przed świętami, dotyczy przepisów rozdziału 11a ordynacji podatkowej, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Zakładają one, że klient może zwolnić doradcę – jako promotora lub wspomagającego wdrożenie schematów podatkowych – z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Zdaniem doradców z obowiązku tego może zwolnić jedynie sąd.
W skardze do trybunału KRDP zarzuca też ustawodawcy, że wprowadził niczym nieograniczony obowiązek ujawniania tajemnicy przez doradców i nie ustanowił przesłanek ani trybu zwolnienia z niej.
Reklama
Rada zwraca też uwagę na to, że osiąganie korzyści podatkowych w formie optymalizacji podatkowej (nie przez uchylanie się od opodatkowania) nie jest przestępstwem. Ustawodawcy chodziło jedynie o to, by w wygodny sposób pozyskać informacje o działaniach podejmowanych przez podatników i doradców, aby później m.in. zmienić przepisy, które zlikwidują legalne możliwości optymalizacji podatkowej – wskazuje KRDP.
W jej ocenie ustawodawca nie mógł też nałożyć obowiązku raportowania schematów podatkowych na doradców z mocą wsteczną.
Rada uważa więc, że przepisy o MDR są niezgodne m.in. z konstytucyjnymi zasadami: zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, poprawnej legislacji i odpowiedniego vacatio legis.
Ministerstwo Finansów już wcześniej odnosiło się do tych zarzutów, m.in. w odpowiedzi na pytania DGP. Informowało, że zbadało przepisy o MDR pod kątem konstytucyjności i uznało, że nie naruszają one ustawy zasadniczej.