Ministerstwo Rozwoju ma czterech nowych wiceministrów: Wojciech Murdzek, Krzysztof Mazur, Marek Niedużak i Robert Nowicki otrzymali w czwartek powołania na stanowiska - poinformowało w czwartek PAP biuro prasowe resortu rozwoju.

Służby prasowe resortu podały, że Wojciech Murdzek został powołany na sekretarza stanu.

Jak wyjaśniono, Murdzek jest inżynierem elektronikiem, wieloletnim prezydentem Świdnicy, posłem z listy PiS na Sejm VIII i IX kadencji. Jest działaczem partii Porozumienie.

"W październiku 2019 r. wybrany do Sejmu IX kadencji z listy PiS w Wałbrzychu. Od 2015 do 2019 r., również z listy PiS, był posłem VIII kadencji. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju; finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT" - napisano w informacji MR.

Murdzek urodził się 13 grudnia 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. - studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Biegle włada językiem niemieckim. Jest żonaty, ma córkę i syna.

Krzysztof Mazur został powołany na podsekretarza stanu w MR. Jest doktorem nauk politycznych, aktywistą społecznym i publicystą, pracownikiem Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przewodniczący Komitetu Sterującego programu strategicznego „Gospostrateg” w NCBR. Zaangażowany jako członek Rady fundacji w prace Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Od 2015 r. członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta RP, gdzie zasiada w sekcji +Edukacja, młode pokolenie, sport+ oraz +Nauka i innowacje+" - informuje MR.

Mazur urodził się 25 lipca 1982 w Gliwicach. W latach 2002 – 2018 związany był z Klubem Jagiellońskim, w którym od 2008 r. sprawował funkcję Prezesa, odpowiadając za pracę w grupach eksperckich przygotowujących raporty badawcze dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, koordynację projektów edukacyjnych (m.in. Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu realizowana z PKO Bankiem Polskim), czy za współtworzenie kwartalnika “Pressje”.

Mazur jest żonaty, jest ojcem czwórki dzieci.

Marek Niedużak został powołany na podsekretarza stanu w MR. Urodził się 4 maja 1981 r. w Opolu. Jest doktorem nauk prawnych i adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym i gospodarczym, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Cambridge.

"Od lutego 2019 r. wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Nadzorował m.in. prace nad uchwalonymi w VIII kadencji Sejmu: ustawą dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym, ustawą o Prostej Spółce Akcyjnej, Pakietem Przyjazne Prawo i Prawem Zamówień Publicznych (...). Odpowiadał m.in. za przygotowanie tzw. Pakietu MŚP" - podaje MR.

Do dnia powołania na wiceministra przedsiębiorczości i technologii Niedużak był przewodniczącym rady nadzorczej PAIH (od 2018 r.) oraz sekretarzem rady nadzorczej ARP (od 2016 r).

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Oxford and Cambridge Society of Poland. Zasiada w radzie Fundacji im. Abrahama Jakuba Sterna. Działał w zarządzie Fundacji Adwokatury Polskiej. Jest fellow’em Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Biegle posługuje się językiem angielskim. Żonaty. Ma córkę i syna.

Także Robert Krzysztof Nowicki został powołany na podsekretarza stanu. Zgodnie z informacją MR, nowy wiceminister jest specjalistą z zakresu zarządzania programami, projektami oraz zmianą i ryzykiem, jest działaczem partii Porozumienie.

Nowicki urodził się 13 sierpnia 1982 r. w Środzie Wielkopolskiej. Od lutego 2018 r. był szefem Gabinetu Politycznego Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, a od listopada 2019 r. - Ministra Rozwoju. Wcześniej w latach 2017 –2018 – zastępca dyrektora Departamentu Innowacji MPiT. Odpowiadał za współpracę z przedsiębiorcami, prowadzenie procesu legislacyjnego, tworzenie strategii przemysłowych i technologicznych. Nadzorował też Urząd Patentowy, Instytut Lotnictwa i Polską Agencją Kosmiczną.

"Do dziś jest przewodniczącym Polskiej Delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Między 2016 a 2017 r., jako ekspert, współtworzył Departament Zarządzania Projektami w Ministerstwie Rozwoju (...). Zna angielski i niemiecki. Ma żonę i dwóch synów" - informuje resort.