Sejm we wtorek po godz. 9 wznowił przerwane przed wyborami posiedzenie. Zajmie się m.in. sprawozdaniem komisji śledczej ds. Amber Gold i projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz projektem "Stop Pedofilii", którego celem ma być "zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją".

Zgodnie z wrześniową decyzją prezydium Sejmu, rozpoczęte 11 września ostatnie posiedzenie Sejmu tej kadencji zostało przerwane, a kontynuowanie prac zaplanowano już po wyborach parlamentarnych - 15 i 16 października. Zostało to wówczas uzasadnione krótką kampanią wyborczą i prośbami posłów, żeby mogli jechać do okręgów. Wniosek o przerwę zgłosił klub PiS.

Zgodnie z harmonogramem prac Sejmu, wznowione obrady rozpoczną się od złożenia ślubowania poselskiego przez Edytę Kubik, która obejmie mandat po zmarłym marszałku seniorze Kornelu Morawieckim.

Posłowie mają przeprowadzić pierwsze czytanie projektu ustawy inicjatywy "Stop Pedofilii", którego celem ma być "zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją". Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Pro-prawo do życia, która prowadzi w całej Polsce kampanię społeczną pod takim samym hasłem. Wnioskodawcą jest członek zarządu fundacji i jednocześnie pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej "Stop Pedofilii" Mariusz Dzierżawski. Pod projektem podpisało się ponad 265 tys. osób.

Projekt zakłada nowelizację art. 200b Kodeksu karnego. Według proponowanych zmian karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez dzieci obcowania płciowego. Jednocześnie osoba, która będzie propagować lub pochwalać takie zachowania "za pomocą środków masowego komunikowania", ma podlegać karze ograniczenia wolności do lat trzech.

Posłowie wysłuchają też informacji: o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń–czerwiec 2019 r. (przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej) oraz o działalności Sądu Najwyższego w roku 2018 oraz Informacja o działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w roku 2018.