Nowelizacja ma uprościć administracyjne postępowania egzekucyjne oraz usprawnić ściąganie długów publicznoprawnych - nieopłaconych podatków, ceł czy składek na ubezpieczenia społeczne.

Nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zaproponował rząd. Według jej autorów, najważniejsze zmiany dotyczą trybu rozpatrywania zarzutów w sprawie egzekucji administracyjnej i wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego; wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez elektroniczne doręczanie organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego, czy procedury dochodzenia z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka oraz tzw. dłużnika rzeczowego przy zapewnieniu środków ochrony prawnej tych osób.

Przewidziano uproszczenie procedury przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi.

Reklama

Wprowadzono egzekucję z ruchomości poprzez ustanowienie nowej formy sprzedaży ruchomości, tj. sprzedaży przez zobowiązanego pod nadzorem organu egzekucyjnego oraz wprowadzenia innych usprawnień w ramach tej egzekucji. Nowela zakłada też możliwość egzekucji z nadpłaty lub zwrotu podatku, m.in. poprzez wprowadzenie elektronizacji zajęć wierzytelności z tego tytułu dokonywanych przez komorników sądowych i niektóre administracyjne organy egzekucyjne. Przy egzekucji z pieniędzy wprowadza możliwości korzystania z terminali płatniczych.

Jak w uzasadnieniu do swoich propozycji Ministerstwo Finansów tłumaczyło, że ich głównym celem jest uproszczenie procedur administracyjnych obowiązujących w egzekucji administracyjnej, mających pozytywne znaczenie nie tylko dla wierzycieli i organów egzekucyjnych, lecz również dla zobowiązanych. Według resortu finansów zadaniem zmian jest usprawnienie egzekucji administracyjnej i w ten sposób wpłynięcie na poprawę jej efektywności.

Wskazano m.in. na wprowadzenie zasady elektronicznego przekazywania tytułów wykonawczych, "co pozwoli na ich automatyczną weryfikację i rejestrację w systemie teleinformatycznym organu egzekucyjnego".

Obecnie - zgodnie z danymi KAS - w ten sposób jest przekazywane tylko 40 proc. tytułów, a duża liczba tytułów wykonawczych papierowych wymaga ręcznego wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego. Zmiany mają też wyeliminować dublujące się czynności procesowe organu egzekucyjnego i wierzyciela.

Dzięki nowelizacji możliwa będzie egzekucja nie tylko z gotówki, ale także z wykorzystaniem np. terminali płatniczych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski