Ministerstwo Sprawiedliwości i Krajowa Rada Sądownictwa mogły gromadzić, przetwarzać i udostępniać osobom trzecim dane osobowe grupy sędziów i ich rodzin - podejrzewa Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zwrócił się o wyjaśnienia w tej sprawie.

W pismach skierowanych do KRS i Ministerstwa Sprawiedliwości prezes UODO zwrócił się z prośbą o m.in. udzielenie dowodów i wyjaśnień, czy instytucje te - w związku z doniesieniami portalu Onet.pl - podjęły działania w sprawie ochrony danych osobowych. PUODO domaga się złożenia stosownych wyjaśnień w ciągu siedmiu dni.

W komunikacie UODO poinformowano, że "w związku z podejrzeniem zaistnienia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie wobec Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Sądownictwa".

"Z informacji medialnych, jakie uzyskał Prezes UODO, wynika, że zarówno Ministerstwo Sprawiedliwościowi, jak i KRS mogły gromadzić i przetwarzać dane osobowe bliżej nieokreślonej grupy sędziów, a także ich rodzin i bliskich, i udostępnić je osobom trzecim. W związku z tym Prezes UODO zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tych kwestii. Od uzyskanych odpowiedzi będą zależały dalsze czynności w tej sprawie" - wskazano w komunikacie.

Z informacji PAP wynika, że decyzja o wszczęciu postępowania wobec MS i KRS została podjęta po zebraniu dyrektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prezesem tego urzędu dotyczącym podjęcia działań w związku z informacjami portalu Onet.pl, który w poniedziałek opisał, że wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów.

Po doniesieniach Onetu Piebiak poinformował w oświadczeniu przesłanym PAP, że podał się do dymisji.

Według portalu informacje zniesławiające szefa Stowarzyszenia Iustitia prof. Krystiana Markiewicza miały być przesyłane do oddziałów Iustitii i na jego adres domowy. Adres ten Emilia miała otrzymać od Piebiaka, podobnie jak adresy sędziów warszawskiej Iustitii. Po tych doniesieniach rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska poinformowała we wtorek, że złoży w związku z tym m.in. wniosek o kontrolę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek do PUODO złożył również Patryk Wachowiec z Forum Obywatelskiego Rozwoju.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski