Nieuprawnione jest żądanie, by PKW "zakazała" używania przez KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej logotypu składającego się ze słowa "Lewica"; logotyp spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym i nie ma podstaw do twierdzenia, że wprowadza w błąd wyborców - uważa Państwowa Komisja Wyborcza.

W poniedziałek PKW zajęła się wnioskiem o zakaz wykorzystywania przez Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej logotypu składającego się ze słowa "Lewica". Taki wniosek złożył w piątek do Komisji przewodniczący ugrupowania Polska Lewica Jacek Zdrojewski.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przekazała PAP, że Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła stanowisko, że nie ma podstaw prawnych do kwestionowania wzorca symbolu graficznego komitetu wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej.

W swoim stanowisku Komisja wskazywała, że zgodnie z Kodeksem wyborczym wzorcem symbolu graficznego komitetu wyborczego partii politycznej może być wzorzec symbolu graficznego tej partii, wynikający z wpisu do ewidencji partii politycznych. Z przepisu tego nie wynika zatem obowiązek używania przez komitet wyborczy partii politycznej symbolu graficznego wynikającego z wpisu do ewidencji partii politycznych tworzącej komitet, lecz jedynie tego rodzaju uprawnienie.

Ponadto, PKW zwraca uwagę, że z Kodeksu wyborczego nie wynika również, aby wzorzec symbolu graficznego komitetu wyborczego tworzonego przez partię musiał zawierać wszystkie wyrazy tworzące nazwę tej partii. "Dlatego PKW wyraża opinię, że dołączony do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej wzorzec symbolu graficznego spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym. Ponadto wzorzec symbolu graficznego komitetu nawiązuje do nazwy tego komitetu poprzez użycie w nim wyrazu +Lewica+. Nie ma zatem podstaw do twierdzenia, że wprowadza w błąd wyborców" - podkreśliła PKW.

Poza tym PKW zauważa, że wzorzec symbolu graficznego KW Sojusz Lewicy Demokratycznej odróżnia się wyraźnie od symbolu graficznego partii politycznej Polska Lewica wynikającego z wpisu do ewidencji partii politycznych. "PKW zauważa ponadto, że w zawiadomieniu o utworzeniu komitetu wyborczego Polska Lewica nie wskazano wzorca symbolu graficznego tego komitetu wyborczego" - dodano.

W związku z tym, zdaniem Komisji, nieuprawnione jest żądanie, by PKW "zakazała" używania przez Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej logotypu składającego się ze słowa "Lewica".

PKW zarejestrowała Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej w środę. Pierwotnie komitet ten, z którego list oprócz polityków SLD wystartować mają m.in. politycy Wiosny oraz Lewicy Razem, miał startować pod nazwą KW Lewica; jego bazę stanowić miały struktury SLD. W poniedziałek w PKW złożone zostały dokumenty rejestrujące KW Lewica. Po południu tego dnia Komisja podała, że komitet ten został wezwany do usunięcia wady swojego zawiadomienia dot. nazwy skrótu komitetu. Jak wskazała PKW, skrót nazwy Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapisany w ewidencji partii to w dalszym ciągu "SLD".

Zgodnie z kodeksem wyborczym, nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać nazwę tej partii lub jej skrót, przy czym muszą one odzwierciedlać zapis w ewidencji partii politycznych. Aby umożliwić rejestrację komitetu pod nazwą Lewica, w zeszłym tygodniu Konwencja Krajowa SLD przyjęła zmianę w statucie partii, zgodnie z którą słowo "Lewica" miało stać się oficjalnym skrótem nazwy ugrupowania. Zmiana dokonana w statucie została zgłoszona do Sądu Okręgowego w Warszawie, który prowadzi ewidencję partii politycznych.

O odrzucenie przez sąd zgłoszonej przez SLD zmiany wniósł jednak Zdrojewski, argumentując, że nowy skrót nazwy ugrupowania niewystarczająco odróżnia się od nazw partii już istniejących. Polityk zgłosił też sądowi, że decyzja SLD o zmianie skrótu swojej nazwy mogła zostać podjęta z naruszeniem statutu tego ugrupowania.