Była minister finansów Teresa Czerwińska, powołana do zarządu NBP na początku czerwca br. odpowiada za pracę dwóch departamentów: innowacji finansowych oraz badań ekonomicznych - wynika ze schematu organizacyjnego Narodowego Banku Polskiego.

Na stronie NBP czytamy, że Departament Innowacji Finansowych odpowiada za wykonywanie zadań związanych z rozwojem innowacji finansowych, w tym analizy rozwoju i ryzyka technologii związanych z innowacjami finansowymi.

Natomiast głównym zadaniem Departamentu Badań Ekonomicznych jest prowadzenie prac badawczych mających na celu realizację zadań NBP.

Prezydent Andrzej Duda - na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego - powołał 4 czerwca br. Teresę Czerwińską do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej Czerwińska była ministrem finansów. Została odwołana z tego stanowiska w ramach rekonstrukcji rządu. Jej następcą w resorcie finansów został dotychczasowy wiceminister i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś.

Reklama

Zgodnie z ustawą o NBP, w skład zarządu kierującego działalnością banku centralnego wchodzą: prezes NBP, jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków zarządu, w tym dwóch wiceprezesów NBP. Członków zarządu NBP powołuje i odwołuje prezydent na wniosek prezesa NBP. Kadencja członka zarządu NBP trwa 6 lat.

Obecnie w zarządzie NBP nieobsadzone jest jedno miejsce. Prezes NBP Adam Glapiński poinformował w zeszłym tygodniu, że nie planuje uzupełniać składu zarządu NBP o kolejnego członka.

Aktualnie zarząd NBP tworzą: prezes Adam Glapiński, wiceprezes, pierwszy zastępca prezesa Piotr Wiesiołek, wiceprezes Anna Trzecińska, Andrzej Kaźmierczak, Ryszard Kokoszczyński, Paweł Samecki, Paweł Szałamacha oraz Teresa Czerwińska.