Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym wprowadzający mobilne kontrole techniczne pojazdów trafi pod głosowanie w Sejmie. W środę podczas drugiego czytania posłowie nie zgłosili do niego poprawek.

Sejm wysłuchał w środę sprawozdania z prac sejmowej komisji infrastruktury nad rządowym projektem noweli Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Wdraża on do polskiego prawa unijne dyrektywy w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w UE.

Podczas drugiego czytania w środę posłowie nie zgłosili poprawek, w związku trafi od na głosowanie. Przewidziano je jeszcze podczas bieżącego posiedzenia Sejmu.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber, zwrócił uwagę w trakcie środowej dyskusji w Sejmie, że także w czasie pracy w komisji nad projektem nie wniesiono do niego merytorycznych poprawek.

Odnosząc się do zarzutów wiceprzewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury Stanisława Żmijana (PO-KO), że "tak ważna dyrektywa z 2014 roku dopiero teraz jest wprowadzana do polskiego prawodawstwa", Weber stwierdził, że część przepisów z tej dyrektywy już została wprowadzona do polskiego prawa.

Przedmiotem nowelizacji "Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym", jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących przewóz rzeczy i osób. Chodzi o pojazdy do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierowcą oraz pojazdy do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Projekt nakłada na Głównego Inspektora Transportu Drogowego obowiązek zaplanowania i organizacji - w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji - drogowych kontroli w taki sposób, aby łączna ich liczba obejmowała w każdym roku kalendarzowym co najmniej 5 proc. pojazdów zarejestrowanych w Polsce, objętych tymi przepisami.

W uzasadnieniu do projektu czytamy ponadto, że "regulacja zapewni zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz przyczyni się do utrzymania pojazdów w bezpiecznym i akceptowalnym z punktu widzenia ochrony środowiska stanie w trakcie ich użytkowania".