Zniesienie możliwości "płynnego" przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe - zakłada nowela Prawa spółdzielczego, do której we wtorek Senat nie wniósł poprawek. Spółdzielnia będzie musiała przejść proces likwidacji, zanim przekształci się w spółkę.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 85 senatorów, nikt nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Nowelizacja Prawa spółdzielczego to inicjatywa Senatu. Jej cel - to dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w lipcu 2015 roku uznał niezgodność z konstytucją ustawy Prawo spółdzielcze. W swoim wyroku uznał, że "ustawodawca powinien zagwarantować członkom spółdzielni nieuczestniczącym w spółce przekształcanej przynajmniej zwrot pełnej wartości ich +wkładu+ w spółdzielnię pracy, czyli wpłaconego udziału członkowskiego i wkładów członkowskich, a także odpowiedniego udziału w wypracowanej nadwyżce bilansowej spółdzielni".

Zwrotowi, zdaniem TK, "powinno podlegać również wniesione wpisowe, albowiem przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową, a zatem podmiot o zasadniczo odmiennym charakterze prawnym i gospodarczym, następuje wbrew woli tego członka spółdzielni".

Według TK obecnie obowiązujące Prawo spółdzielcze, po noweli z 2011 roku, tego wszystkiego nie gwarantowało.

Stąd w nowelizacji zaproponowano uchylenie przepisów umożliwiających przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego. Po wejściu w życie nowego prawa zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię pracy będzie mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią jej likwidację.

Nowelizacja przewiduje ponadto możliwość dokończenia rozpoczętych już procesów przekształcenia spółdzielni pracy na mocy dotychczasowych przepisów. (PAP)

autor: Michał Boroń