W Dzienniku Ustaw opublikowano we wtorek obwieszczenie PKW o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w niedzielę 26 maja 2019 r.

Opublikowano też obwieszczenie dotyczącego tego, który spośród posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Polsce na kadencję 2019–2024 nie obejmie mandatu do czasu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię - będzie to Dominik Tarczyński (PiS).

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż posłami do Parlamentu Europejskiego zostali:

Z list nr 2, które zarejestrował Komitet Wyborczy "Wiosna" Roberta Biedronia: Robert Biedroń, Sylwia Spurek i Łukasz Kohut.

Z list nr 3, które zarejestrował Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI: Janusz Lewandowski, Magdalena Adamowicz, Radosław Sikorski, Tomasz Frankowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Danuta Huebner, Andrzej Halicki, Jarosław Kalinowski, Marek Belka, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Krzysztof Hetman, Elżbieta Łukacijewska, Róża Thun, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Marek Balt, Jan Olbrycht, Janina Ochojska-Okońska, Jarosław Duda, Bogusław Liberadzki i Bartosz Arłukowicz.

Z list nr 4, które zarejestrował Komitet Wyborczy PiS: Anna Fotyga, Kosma Złotowski, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Beata Mazurek, Tomasz Poręba, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Patryk Jaki, Ryszard Legutko, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski, Izabela Kloc, Anna Zalewska, Beata Kempa, Joachim Brudziński i Elżbieta Rafalska.

Wśród wybranych do PE są m.in. członkowie obecnego rządu a także parlamentarzyści. Zgodnie z Kodeksem wyborczym w związku z wyborem w trakcie kadencji parlamentarnej na europosła, mandaty posłów i senatorów w krajowym parlamencie wygasają. Mandatu posła do PE nie można łączyć z nie tylko ze sprawowaniem mandatu posła lub senatora, ale m.in. z funkcją ministra lub sekretarza stanu.

PKW przesyła prezydentowi, marszałkowi Sejmu i Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów oraz wręcza posłom do Parlamentu Europejskiego zaświadczenia o wyborze nie później niż 14. dnia po ogłoszeniu obwieszczenia. Marszałek Sejmu niezwłocznie po ogłoszeniu obwieszczenia przesyła Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego zawiadomienie o wyborze posłów do europarlamentu i inne wymagane przez Parlament Europejski dokumenty.

Premier Mateusz Morawiecki pytany w poniedziałek o termin rekonstrukcji rządu, w związku z tym, że niektórzy ministrowie zdobyli mandaty w PE, powiedział, że "jest przepis, że w ciągu 2 tygodni po ogłoszeniu wyników (wyborów) nowi europarlamentarzyści muszą pozbyć się swoich poprzednich funkcji, więc to zarysowuje pewną perspektywę czasową".