Dzisiaj obchodzimy 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Rozszerzenie Wspólnoty o dziesięć państw było najważniejszym wydarzeniem w dotychczasowych dziejach Unii. Nowa dziesiątka oznaczała koniec podziału na Wschód i Zachód, na Europę lepszych i gorszych standardów. Co Polacy myślą o Unii i czy członkostwo w gronie państw unijnych jest korzystne dla Polski?

Proeuropejskość Polaków

Od momentu przyłączenia naszego kraju do Unii Europejskiej badania społeczne pokazują, ze Polacy są bardzo proeuropejscy. Ponad połowa naszych obywateli (54 proc.) ocenia członkowsko we Wspólnocie pozytywnie, 36 proc. neutralnie i tylko 10 proc. Polaków ma negatywne skojarzenie z gronem państw unijnych.

Polacy wraz z Irlandczykami i Bułgarami postrzegani są jako narody najbardziej entuzjastycznie nastawione w stosunku do Wspólnoty. Każdy Europejczyk uważa, że Unia ma wpływ na jego życie, dlatego zaufanie dla tej instytucji jest bardzo ważnym elementem. Prawie połowa Polaków powiedziała, że ma zaufanie do Unii Europejskiej, a 73 proc. respondentów odczuwa związek z Europą.

Jakiej unijnej instytucji ufamy najbardziej?

Wśród wszystkich istniejących instytucji UE największym zaufaniem (54 proc.) Polacy darzą Parlament Europejski. Z kolei najmniejszy poziom zaufania do tej instytucji maja Brytyjczycy – 33 proc. oraz Grecy – 37 proc.

Polacy wykazują się bardzo dobrą wiedzą na temat europosłów i wyborów do Parlamentu Europejskiego: 70 proc. naszych obywateli wie, że wybory do PE odbywają się w każdym państwie członkowskim. Badania natomiast pokazują, że wiedzę na temat europosłów w całej Unii posiada 59 proc. respondentów.

Jakie wyzwania stoją przed Polską?

Polacy uważają, że największe problemy współczesnej Polski to inflacja i koszty utrzymania – tego zdania jest 42 proc. badanych oraz system ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych – tak uważa 30 proc. Polaków. Dług publiczny państwa znalazł się na trzecim miejscu, 13 proc. badanych uznaje to za problem. Natomiast większość naszych obywateli nie sądzi, że bezrobocie i imigracja są problemami Polski, bowiem tylko 9 proc. Polaków uważa, że jest to wyzwanie, przed którym stoi Polska.

Poziom demokracji w kraju

Wśród naszych obywateli zadowolenie ze sposobu funkcjonowania demokracji w porównaniu do 2013 roku wzrosło o 9 proc. Według danych z ubiegłego roku 64 proc. Polaków pozytywnie ocenia poziom demokracji w kraju. Największe zadowolenie obserwuje się wśród najmłodszych obywateli (15-24 lat) oraz najstarszych (powyżej 75. roku życia).

Poziom demokracji w kraju bardzo zależy od rządu. Badania pokazują, że zaufanie do polskiego rząd systematycznie rośnie. W 2015 roku polskiemu rządowi ufało 20 proc. Polaków, w 2018 roku – 33 proc.


Członkostwo Polski w Unii Europejskiej zostało poprzedzone referendum akcesyjnym z 7 i 8 czerwca 2003 roku. Za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej opowiedziało się 77,45 proc. głosujących, a przeciw było 22,55 proc. Frekwencja wyniosła 58,85 proc. Na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach Polska jest członkiem UE od 1 maja 2004 roku.