W środę po godz. 10 zebrał się Sejm. Zajmie się rządowym projektem ws. "trzynastki" dla emerytów i rencistów oraz wnioskiem PO-KO o odwołanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Posłowie wysłuchają też informacji szefowej MEN ws. "kryzysu w oświacie i planowanego protestu nauczycieli".

Na początku posiedzenia Sejm uczcił minutą ciszy pamięć zmarłych w marcu: senatora PO Wiesława Kiliana, zastępcy przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członka Komisji Obrony Narodowej, b. posła oraz byłego posła i byłego senatora prof. Józefa Bergiera.

Po rozpoczęciu obrad Sejm przystąpił do debaty nad projektem ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Jeszcze w środę o godz. 18. odbędzie się drugie czytanie projektu.

Dodatkową pomoc w postaci trzynastej emerytury dla każdego seniora zapowiedziano na lutowej konwencji PiS; propozycja ta wchodzi w skład tzw. piątki plus PiS. Świadczenia mają być wypłacane wraz z majową emeryturą lub rentą. Ich kwota będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą; będzie przysługiwało 9,72 mln osób (ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to ponad 10,7 mld zł.

Reklama

Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt noweli ustawy o VAT, który zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

Reklama

Sejm rozpatrzy także rządowy projekt ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają uprościć i skrócić proces realizacji procedur wzajemnego uznawania dokumentów przez urzędy w UE.

Izba zajmie się projektem ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz'15. Zakłada on zaostrzenie prawa wobec osób, które dopuściły się przestępstwa korupcji m.in. poprzez zakaz zajmowania przez takie osoby funkcji publicznych. Proponowane przepisy przewidują jawność finansów partii politycznych, które na bieżąco w Internecie miałyby ujawniać swoje dochody i wydatki; eliminowałyby także możliwość zasiadania w spółkach Skarbu Państwa parlamentarzystów w trakcie kadencji oraz 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu.

Wieczorem posłowie zajmą się wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w lutym złożył klub PO-KO zarzucając mu "niekompetencję, nieudolność, konfliktowość oraz brak nadzoru nad podległymi instytucjami". Posłowie zarzucili również Ardanowskiemu "szczególną bezradność i niekompetencję" w sprawie dotyczącej nielegalnego uboju bydła; wskazali też na brak właściwego nadzoru weterynaryjnego, który jest spowodowany niedofinansowaniem Inspekcji Weterynaryjnej i brakiem kadr.

Według PO-KO minister rolnictwa nie sprawdził się również w zwalczaniu ASIF. W 2018 r. pojawiła się rekordowa liczba ognisk tej choroby u świń, ujawniono też kilkaset przypadków ASIF u dzików. Posłowie krytykowali też ministra za zbyt małą pomoc rolnikom dotkniętych ubiegłoroczną suszą. Sejmowa komisja rolnictwa zarekomendowała odrzucenie wniosku PO-KO. Sam minister nie zgodził się z zarzutami opozycji.

W czwartek posłowie na wniosek klubu PO-KO wysłuchają informacji minister edukacji ws. "kryzysu w oświacie i planowanego protestu nauczycieli".