Wprowadzenie ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz'15 wpłynęłoby pozytywnie na transparentność życia politycznego - powiedział PAP Paweł Kukiz. Projekt będzie procedowany w Sejmie w przyszłym tygodniu.

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które wyznaczono na 3 i 4 kwietnia, odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy antykorupcyjnej autorstwa Kukiz'15. Projekt ten zakłada m.in. zaostrzenie prawa wobec osób, które dopuściły się przestępstwa korupcji w tym poprzez zakaz zajmowania przez takie osoby funkcji publicznych.

W rozmowie z PAP Kukiz przyznaje, że "sam fakt, że ta ustawa została skierowana pod obrady jest ewenementem biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze projekty". "To daje nadzieję, że ta ustawa zostanie uchwalona" - dodaje.

"Mnie bardzo na tej ustawie zależy, bo ona w ogromnej mierze ogranicza możliwość partycypowania w życiu publicznym ludzi skazanych za malwersacje, za korupcję" - mówi Kukiz.

Lider Kukiz'15 podkreśla, że w projekcie są zapisy dotyczące transparentności partii politycznych. "Mam nadzieję, że ona przejdzie w całości i w dużej mierze przełoży się na poprawę transparentności życia politycznego". Przejście choćby jednego punktu z tej ustawy byłoby w tej partiokracji ogromnym osiągnięciem i jednak jakimś ogromnym ograniczeniem dla tej wszechwładzy partii politycznych" - podkreśla.

Dopytywany, czy Kukiz'15 ma jakieś sygnały od Prawa i Sprawiedliwości lub Platformy Obywatelskiej, że wsparliby ten projekt, odpowiedział: "Jako sygnał odczytuje sam fakt skierowania tego projektu pod obrady Sejmu".

Projekt Kukiz'15 składa się z czterech głównych postulatów. Pierwszy dotyczy osób skazanych za przestępstwa korupcyjne, które miały by być obligatoryjnie pozbawione możliwości kandydowania we wszystkich wyborach, pracy w instytucjach państwowych - przede wszystkim w spółkach Skarbu Państwa i komunalnych oraz udziału w wymiarze sprawiedliwości. Drugi to jawność finansów partii politycznych, które na bieżąco w internecie miałyby ujawniać swoje dochody i wydatki.

Trzeci punkt, który znajduje się w projekcie, to wyeliminowanie praktyki tzw. drzwi obrotowych między Sejmem a spółkami Skarbu Państwa. W projekcie znalał się zapis, aby parlamentarzyści nie mogli zasiadać - w trakcie kadencji oraz 12 miesięcy po wygaśnięciu mandatu - w takich spółkach. Czwarty punkt zakłada natomiast jawne i transparentne rejestry umów z zewnętrznymi kontrahentami we wszystkich instytucjach publicznych.

Projekt ustawy antykorupcyjnej jest wzorowany na włoskiej ustawie, która weszła w życie w grudniu ub.r. Jej autorem jest europejski koalicjant Kukiz'15 - Ruch Pięciu Gwiazd.