62 proc. badanych ocenia, że przynależność Polski do NATO jest gwarancją niepodległości Polski - wynika z sondażu CBOS. Zdaniem 42 proc. przystąpienie Polski do NATO było wydarzeniem o dużym znaczeniu historycznym.

CBOS w badaniu "20 lat członkostwa Polski w NATO" sprawdzał m.in. jak Polacy postrzegają przynależność do NATO oraz jakie mają zdanie na temat obecności wojsk Paktu Północnoatlantyckiego w naszym kraju.

42 proc. respondentów badanych przez CBOS wskazało, że przystąpienie Polski do NATO było wydarzeniem przełomowym o historycznym zdarzeniu (w poprzednim badaniu z 2014 r. taką odpowiedź wybrało 28 proc. badanych). Dla 44 proc. było to wydarzenie ważne, ale nie pierwszoplanowe (w 2014 r. było to 46 proc.). Z kolei odpowiedzi: "w sumie niezbyt ważnym" i "tak naprawdę bez znaczenia" wskazało 4 proc. badanych (w 2014 r. odpowiednio 6 i 8 proc.).

Respondenci byli też pytani, czy osobiście popierają przynależność Polski do NATO czy też są temu przeciwni. 44 proc. wskazało, że zdecydowanie popiera członkostwo w NATO (w 2018 r. było to 43 proc.), 36 proc. raczej popiera (taki sam wynik jak w 2018 r.), 16 proc. jest ono obojętne (w 2018 r. było to 14 proc.), 1 proc. jest mu przeciwny (w 2018 r. 2 proc.), 0,5 proc. jest zdecydowanie przeciwny (wcześniej 1 proc.).

Reklama

62 proc. badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że przynależność Polski do NATO jest gwarancją niepodległości Polski (w poprzednim badaniu w 2014 r. było to 50 proc.), 19 proc. wskazało, że członkostwo w NATO jest formą podporządkowania Polski obcemu mocarstwu (wcześniej taką odpowiedź wskazało 26 proc.), a 19 proc. odmówiło odpowiedzi (wcześniej 23 proc.).

68 proc. respondentów twierdzi, że przynależność Polski do NATO zapewnia nam bezpieczeństwo (w 2014 r. było to 51 proc.), 18 proc. uważa, że zwiększa ono możliwość uwikłania Polski w konflikt zbrojny (w 2014 r. taką odpowiedź wskazało 30 proc.). 15 proc. odmówiło odpowiedzi (wcześniej 18 proc.).

Na pytanie CBOS, czy w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę swoich granic, 14 proc. odpowiedziało, że może być zdecydowanie pewna (w 2018 r. 11 proc.), 53 proc. wskazało, że raczej może być pewna (w 2018 r. 50 proc.), 19 proc. wybrało odpowiedź "raczej nie może być pewna" (wcześniej 25 proc.), a 3 proc. wskazało, że zdecydowanie nie może być pewna (wcześniej 4 proc.).

Respondenci byli również pytani, czy w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO. 65 proc. wskazało, że tak (w 2018 r. było to 67 proc.), odpowiedź "nie powinny" wybrało 25 proc. (wcześniej 22 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 7–14 lutego 2019 roku na liczącej 968 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.