Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE po Irlandii oraz Malcie i w kolejnych latach pozostanie pod tym względem w unijnej czołówce - wskazało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w czwartkowym komentarzu do raportu Komisji Europejskiej nt. sytuacji gospodarczej Polski.

W środę Komisja Europejska opublikowała Country Report Poland 2019, w którym eksperci Komisji Europejskiej (KE) analizują trendy i oceniają sytuację gospodarczą naszego kraju.

"Cieszymy się z pozytywnej oceny KE nt. polskiej gospodarki. Zauważono nasz stabilny wzrost gospodarczy i poprawę stanu finansów publicznych" - podkreślił w czwartek resort przedsiębiorczości.

Jak zaznaczono, Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE (trzecie miejsce po Irlandii i Malcie) i "w kolejnych latach pozostanie pod tym względem w czołówce UE, zwłaszcza, jeśli do porównań weźmiemy największe gospodarki".

KE oczekuje, że w 2019 r. tempo wzrostu PKB w Polsce utrzyma się na poziomie zbliżonym do potencjalnego i osiągnie 3,5 proc. "Jest to wzrost zdecydowanie wyższy niż prognozowany dla gospodarki Unii Europejskiej (1,6 proc.) i tylko pięć krajów UE może mieć wzrost wyższy niż Polska" - wskazano.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podobnie jak KE, zdaje sobie sprawę z "wyzwań stojących przed polską gospodarką, dotyczących zwiększenia aktywności zawodowej, wzmocnienia absorbcji innowacji przez polskie przedsiębiorstwa oraz przejścia do gospodarki niskoemisyjnej". Polska, jak przekonuje resort, prowadzi już działania mające się im przeciwstawiać.

"Dla zwiększania podaży pracy zaproponowaliśmy ulgę podatkową dla osób młodych (do 26 roku życia), z uwagi na generalnie ich późne wchodzenie na rynek pracy. Przecinamy dyskusję na temat pułapki świadczeniowej dla kobiet samotnie wychowujących dziecko. Nie będą miały one już dylematu, czy zarobki nie spowodują utraty świadczenia, gdyż będzie ono gwarantowane bez względu na dochód" - wyliczono.

MPiT przyznało, że w Polsce wyzwaniem gospodarczym jest energetyka. "Przed nami wieloletnia modernizacja energetyki, której beneficjentami mają być zarówno gospodarstwa domowe (cena energii elektrycznej i stabilność dostaw), jak i przedsiębiorstwa, także realizujące transformację w kierunku zielonej energii" - podkreślono.

Resort przypomniał, że trwają prace nad "kompleksowymi rozwiązaniami pod nazwą Energia plus", którego celem jest popularyzacja segmentu prosumenckiego. "Poprzez dofinansowanie ma on na celu upowszechnienie tego typu rozwiązań dla szerokiego kręgu beneficjentów. Planowane rozszerzenie definicji prosumenta na przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego pozwoli na rozwój konkurencyjnych cenowo usług komunalnych" - wyjaśniono.

Zwrócono też uwagę na wspieranie zdolności innowacyjnych polskich przedsiębiorców (ulgi na B+R, IP box) czy promocję lepszego otoczenie regulacyjnego (nowe Prawo zamówień publicznych, Prosta Spółka Akcyjna). "Dążymy również do poprawienia współpracy środowiska naukowego i biznesowego, aby wykorzystać ich potencjał i stworzyć warunki do rozwoju polskich ośrodków badawczych" - napisano.

MPiT oceniło, że Polska jest na dobrej drodze do spełnienia większości krajowych wskaźników Strategii Europa 2020. "Część z nich, jak redukcja liczby osób zagrożonych ubóstwem, czy odsetek osób z wyższym wykształceniem Polska już spełniła" - wskazano.

Publikacja raportu, jak podkreślono, formalnie rozpoczyna negocjacje umowy partnerstwa i programów operacyjnych. "KE w aneksie D przedstawiła własną perspektywę priorytetów inwestycyjnych. Traktujemy ją jako punkt wyjścia do dyskusji, która będzie się toczyła przez najbliższe miesiące" - podkreślono.

Odpowiedź Polski na wnioski raportu, jak informuje MPiT, znajdzie się w kwietniowej aktualizacji Krajowego programu reform oraz aktualizacji programu konwergencji.

W środowym raporcie KE wskazuje, że polska gospodarka potrzebuje więcej pracowników, a braki wykwalifikowanej siły roboczej utrudniają firmom wzrost w wielu sektorach. KE zauważa też, że "uczestnictwo w rynku pracy jest utrudnione z powodu różnych czynników, takich jak niewystarczająca dostępność placówek opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej oraz niski ustawowy wiek emerytalny". Wskazuje się również, że udział umów o pracę tymczasową, mimo spadku, pozostaje wysoki na tle całkowitej liczby form zatrudnienia. (PAP)

autor: Magdalena Jarco