Parlament Europejski zatwierdził w środę umowę o wolnym handlu i umowę o ochronie inwestycji między UE a Singapurem. Zdaniem Komisji Europejskiej porozumienia pobudzą handel między UE i Azją.

KE podała w środę, że umowy ożywią stosunki gospodarcze i współpracę UE z Singapurem, co doprowadzi do większej obecności UE w szybko rozwijającym się regionie Azji Południowo-Wschodniej.

"Zatwierdzenie przez Parlament Europejski umowy handlowej i umowy inwestycyjnej między UE a Singapurem jest historycznym momentem. Jest to pierwsza dwustronna umowa handlowa Unii Europejskiej z krajem Azji Południowo-Wschodniej i będzie ona podstawą bliższych stosunków między Europą a jednym z najbardziej dynamicznych regionów na świecie" - powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Reklama

Jak dodał, UE tworzy "bliższe więzi gospodarcze i polityczne z przyjaciółmi i partnerami, którzy, podobnie jak my, wierzą w otwarty, wzajemny i uregulowany handel".

"Jest to kolejna, wynegocjowana przez Unię Europejską, korzystna dla obu stron umowa handlowa, która stworzy nowe możliwości dla europejskich producentów, pracowników, rolników i konsumentów i która będzie jednocześnie promować współpracę i multilateralizm" - oświadczył szef KE.

Zdaniem komisarz ds. handlu Cecilii Malmstroem umowy pomogą Europie i Singapurowi zwiększyć dobrobyt, pobudzić handel i wzmocnić już i tak silne partnerstwo.

"Przyniosą one po obu stronach korzyści pracownikom, rolnikom, jak również małym i dużym przedsiębiorstwom. Zawierają one klauzule wyrażające silne zaangażowanie na rzecz praw człowieka i praw pracowniczych oraz ochrony środowiska. Jest to kolejny sygnał, że mamy dziś otwarty, sprawiedliwy i uregulowany handel światowy i że tendencja ta będzie się utrzymywać" - wskazała.

Singapur jest zdecydowanie największym partnerem handlowym UE w Azji Południowo-Wschodniej. Wymiana towarowa wynosi ponad 53 mld euro, a wymiana usług warta jest 51 mld euro. W Singapurze zarejestrowanych jest ponad 10 tys. przedsiębiorstw z UE prowadzących stamtąd działalność w całym regionie Pacyfiku. Dla europejskich przedsiębiorców Singapur jest ponadto głównym miejscem lokowania inwestycji w Azji, a w ostatnich latach wartość inwestycji po obu stronach dynamicznie rosła. W 2017 r. łączna wartość dwustronnych inwestycji osiągnęła 344 mld euro.

Na mocy umowy handlowej Singapur usunie wszystkie pozostałe cła na produkty z UE i zobowiąże się do utrzymania dotychczasowego bezcłowego dostępu do rynku dla wszystkich pozostałych produktów UE. Umowa stwarza również nowe możliwości dla dostawców usług z UE, między innymi w sektorach takich jak telekomunikacja, ochrona środowiska, inżynieria, informatyka i transport morski. Sprawi ona również, że otoczenie biznesu będzie bardziej przewidywalne.

Singapur zgodził się również na zniesienie przeszkód w handlu, oprócz ceł w kluczowych sektorach, przykładowo poprzez uznanie unijnych testów bezpieczeństwa w odniesieniu do samochodów i wielu urządzeń elektronicznych oraz uznawanie etykiet, które unijne przedsiębiorstwa stosują do wyrobów włókienniczych.