Parlament Europejski poparł w środę decyzję o zawarciu umów o wolnym handlu i ochronie inwestycji między Unią Europejską a Singapurem. Za umową o wolnym handlu głosowało 425 eurodeputowanych, 186 było przeciw, a 41 wstrzymało się od głosu.

Porozumienie pozwoli znieść w ciągu pięciu lat praktycznie wszystkie cła między partnerami. Ustanawia wolny handel na rynku usług, w tym w bankowości detalicznej i zapewnia specjalną ochronę regionalnych produktów rolnych z Unii Europejskiej, takich jak hiszpańskie wino z Jerez, francuska szynka z Bayonne czy polska wódka. Umowa gwarantuje wzmocnienie praw pracowniczych i ochronę środowiska, na co Parlament Europejski nalegał od samego początku.

PE informuje, że jako pierwsza dwustronna umowa handlowa między UE a członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) może ona posłużyć jako wzorzec i punkt wyjścia dla kolejnych umów o wolnym handlu między Unią a innymi państwami tego regionu świata. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy UE nie może już polegać na USA jako na partnerze handlowym - podkreślili europosłowie w rezolucji dołączonej do decyzji, która została przyjęta 431 głosami za, przy 189 przeciw i 52 wstrzymujących się.

W kolejnym oddzielnym głosowaniu (436 głosów za, 203 przeciw i 30 wstrzymujących się) Parlament poparł również umowę o ochronie inwestycji, która ustanawia system sądownictwa do rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami. Zawarto również umowę o partnerstwie i współpracy, która wykracza poza dziedzinę handlu (przyjętą 537 głosami za, przy 85 przeciw i 50 wstrzymującymi się).

"Parlament pokazał, że zależy mu na systemie handlu, w którym przestrzega się zasady: UE jest za handlem wolnym i uczciwym. Umowa handlowa zwiększy dostęp UE nie tylko do rynku singapurskiego, ale przede wszystkim do rozwijającego się regionu ASEAN, zapewniając jednocześnie dobrą ochronę pracowników i środowiska. Umowa o ochronie inwestycji uwzględnia zreformowane podejście UE i zastąpi istniejące umowy typu Singapur-państwo członkowskie UE, które zawierają niezdrowe zasady rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem" - powiedział David Martin (socjaliści), sprawozdawca PE w sprawie umów.

Po zaakceptowaniu tekstu umowy handlowej przez Radę UE wejdzie ona w życie pierwszego dnia kolejnego miesiąca licząc od dnia wzajemnej notyfikacji zakończenia procedury przez obie strony. Aby umowy o ochronie inwestycji oraz umowy o partnerstwie i współpracy mogły wejść w życie, muszą je najpierw ratyfikować państwa członkowskie UE.

Singapur to największy partner handlowy UE w regionie, odpowiadający za prawie jedną trzecią handlu towarami i usługami między Unią i ASEAN, a także za około dwie trzecie inwestycji między tymi dwoma regionami. Ponad 10 tysięcy europejskich przedsiębiorstw ma swoje biura regionalne w Singapurze.