Komisja Europejska przedstawiła w środę czarną listę krajów trzecich, które niewystarczająco walczą z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Są to: Afganistan, Samoa Amerykańskie, Bahamy, Botswana, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Portoryko, Samoa, Arabia Saudyjska, Sri Lanka, Syria, Trynidad i Tobago, Tunezja, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych i Jemen. KE informuje o „strategicznych brakach w ramach prawnych” w tych krajach.

Celem wykazu jest ochrona systemu finansowego UE poprzez skuteczniejsze zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W wyniku przyjęcia listy banki i inne podmioty objęte unijnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy będą miały obowiązek przeprowadzania większej liczby kontroli operacji z udziałem klientów i instytucji finansowych pochodzących z tych państw.

„Ustanowiliśmy najwyższe na świecie standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale musimy zadbać o to, by brudne pieniądze pochodzące z innych krajów nie trafiały do naszego systemu finansowego. Brudne pieniądze są siłą napędową przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Zwracam się do państw, które znalazły się w wykazie, o niezwłoczne usunięcie braków. Komisja jest gotowa ściśle współpracować z tymi państwami w celu rozwiązania tych problemów, co przyniesie obopólne korzyści" – powiedziała w środę Viera Jourova, komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci.

Komisja oszacowała stopień zagrożenia w przypadku każdego z tych państw oraz oceniła ramy prawne i kontrole wprowadzone w celu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także skuteczność ich wdrożenia. Uwzględniła też prace Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy – międzynarodowego organu wyznaczającego standardy w tej dziedzinie.

Komisja przyjęła wykaz w formie rozporządzenia. Zostanie ono teraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zatwierdzenia w terminie jednego miesiąca. Po zatwierdzeniu rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdzie w życie 20 dni po jego publikacji.