Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej to nowa jednostka organizacyjna warszawskiego ratusza. Będzie się zajmowało m.in. koordynowaniem działań na rzecz redukcji smogu w stolicy i rozbudową Warszawskiego Indeksu Powietrza.

W stołecznym ratuszu powstaje Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK). Przejmie obowiązki biur: Polityki Lokalowej; Ochrony Środowiska; Infrastruktury oraz Pomocy i Projektów Społecznych. Konkurs na dyrektora jednostki potrwa do 18 lutego.

Jak poinformowała Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju, nowa jednostka powstaje, "aby sprawy powietrza, którym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nadał priorytet w tej kadencji, znajdowały się w kompetencji jednego biura". Jej zdaniem, ma to ułatwić "nadzór nad tymi zadaniami i ich koordynację, która dzisiaj jest wyzwaniem". "Żeby stworzyć systemowe podejście, musimy zebrać kompetencje w jednej jednostce" - dodała.

Glusman wskazała, że zadania BOPiPK obejmą trzy kategorie działań. Zajmie się m.in. bieżącą aktualizacją danych o starych piecach i innych indywidualnych źródłach ciepła, wsparciem mieszkańców przy wymianie nieekologicznego systemu ogrzewania, rozbudową Warszawskiego Indeksu Powietrza i zarządzaniem nim, a także edukacją mieszkańców o problemie niskiej emisji. Jak podkreśliła dyrektor, "świadomość mieszkańców to nadal punkt, nad którym trzeba pracować".

Jak powiedziała, w ciągu czterech lat Warszawa przeznaczy 300 mln zł na walkę ze smogiem. W bieżącym roku będzie to 30 mln zł, w kolejnym 60 mln zł, a w następnych dwóch - pozostałe 210 mln zł. Pieniądze te mają być przeznaczone m.in. na likwidację starych pieców, przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej i gazowej oraz dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii.

Stołeczny ratusz poinformował również, że w najbliższych tygodniach miasto ogłosi przetarg na trzy stacje monitorowania powietrza. Mają powstać przy ul. Grochowskiej (Praga-Południe), Filtrowej (Ochota) i w Pruszkowie. Poza tym w tym roku planowany jest zakup prawie 140 czujników (98 w Warszawie i 38 na terenie aglomeracji) monitorujących podstawowe zanieczyszczenia pyłami PM2,5 i PM10. Po rozbudowie systemu ich wskazania będą w czasie rzeczywistym pokazywane na miejskich nośnikach, w komunikacji publicznej i w internecie.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk