Na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata skazał Sąd Rejonowy w Zgorzelcu byłego komornika sądowego Ireneusza S., oskarżonego o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Według prokuratury S. w sposób nieuprawniony zajął w siedzibie jednej z firm mienie warte niemal 600 tys. zł.

Ireneusz S. był komornikiem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu. W 2014 r. miał, zdaniem prokuratury, przekroczyć uprawnienia i niedopełnić obowiązków, prowadząc egzekucję przeciwko jednej z firm w miejscowości Zawidów.

"Komornik w sposób nieuprawniony zajął w siedzibie firmy ponad 8 tys. różnych ruchomości o wartości blisko 600 tys. zł, pośród których znajdowały się między innymi przedmioty oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej" - przekazał w piątek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prokurator Tomasz Czułowski. Działania komornika spowodowały pogorszenie kondycji finansowej firmy.

"Oskarżony przyznał, że w toku prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego doszło do nieprawidłowości, zaś sposób przeprowadzenia czynności zajęcia ruchomości w siedzibie dłużnej spółki nie przystawał do przepisów procedury. Jednocześnie zaprzeczył, aby jego działanie było nakierowane na wyrządzenie szkody czy też spowodowanie innych niekorzystnych następstw" - dodał prokurator Czułowski.

Rzecznik poinformował, że w toku śledztwa wyegzekwowano od S. wpłatę 200 tys. zł tytułem naprawienia szkody.

Sąd uznał, że były komornik jest winny przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wymierzył mu karę roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata, grzywnę i orzekł trzyletni zakaz wykonywania zawodu komornika. Wyrok jest nieprawomocny.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze prowadziła przeciwko Ireneuszowi S. także inne postępowanie karne, w którym zarzucono mu popełnienie wielu przestępstw, w tym przekroczenia uprawnień, ukrywania dokumentów, przywłaszczenia powierzonego mienia. W grudniu 2018 r. skierowano w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu.