Taśmy większego znaczenia w obu zbliżających się kampaniach nie będą miały. Przy taśmach PO zastanawialiśmy się, jak wygląda państwo, skoro sam ówczesny minister spraw wewnętrznych mówił o tym, jak to państwo jest bezbronne. Dziś opinia publiczna zastanawia się, czy to prezes powiedział słynne słowa „ja cię nie mogę” - mówi Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
Na kanwie wydarzeń z Gdańska MSWiA zleciło analizy prawne w zakresie ewentualnego zwiększenia bezpieczeństwa najważniejszych samorządowców. Czy to oznacza, że dzisiaj są jakieś braki?
Od lat trwa w Polsce debata dotycząca funkcjonowania i kompetencji straży miejskich. Myślę, że jest to moment, w którym można także do tego tematu wrócić. Dziś zadaniem straży miejskich jest zapewnienie porządku publicznego. Rozszerzenie kompetencji to byłaby jednak gruntowna zmiana. Przede wszystkim jednak chcemy rozmawiać z samorządami, nie chcemy narzucać żadnych rozwiązań. W połowie lutego odbędzie się poświęcone temu zagadnieniu posiedzenie zespołu ds. administracji publicznej w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wiele samorządów już dziś radzi sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa, także z udziałem straży miejskiej, w ramach obecnie funkcjonujących przepisów. Być może są to jakieś wzorce, które dałoby się wprowadzić w innych miejscach w Polsce.