W ciągu dwóch lat zrealizowaliśmy już prawie połowę najważniejszych zadań wytyczonych w planie Morawieckiego - powiedział w piątek PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Zaznaczył, że efektem sprawnej realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju są m.in bardzo dobre wyniki gospodarcze.

Minister podkreślił, że ze 180 projektów strategicznych, na których oparta została Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwanej też planem Morawieckiego, ok. 47 proc. zostało już albo zakończona, albo znajduje się "na zaawansowanym" poziomie realizacji.

Szef resortu inwestycji zaznaczył, że do najważniejszych projektów należy m.in. Konstytucja Biznesu, która zmieniła otoczenie funkcjonowania firm w Polsce, a także zrewolucjonizowała podejście administracji do przedsiębiorczości. "Drugim bardzo ważnym przedsięwzięciem, który zakończyliśmy, jest nowy system wsparcia innowacji, który wreszcie jest podobny do tych, jakie działają w innych konkurencyjnych gospodarkach - powiedział Kwieciński. Dodał też, że na "bardzo dobrym etapie realizacji" są projekty związane z zarządzaniem finansami na poziomie kraju, z uszczelnianiem systemu podatkowego, zarządzaniem funduszami unijnymi i procesami inwestycyjnymi.

Kwieciński zaznaczył, że sprawne zarządzanie i realizacja SOR przekłada się na "bardzo dobre wyniki gospodarcze". Przypomniał, że wzrost PKB utrzymuje się na poziomie 5 proc. "Mamy nadal bardzo niskie bezrobocie rejestrowane poniżej 6 proc., świetną sytuację w budżecie i zmniejszające się zadłużenie" - wyliczał.

Zapytany o to, jak Polska jest przygotowana na mające nadejść spowolnienie gospodarcze, powiedział, że pierwsze oznaki osłabienia w Europie pojawiały się już w ubiegłym roku, ale polska gospodarka skutecznie się im oparła. Wyraził nadzieję, że w tym roku również ten "opór" będzie kontynuować, choć - jak zaznaczył - utrzymanie wzrostu PKB na dotychczasowym poziomie może być trudniejsze. "W ustawie budżetowej zaplanowany jest wzrost PKB na poziomie 3,8 proc, ale mogę śmiało powiedzieć, że będzie wyższy" - mówił.

Ministerstwo finansów zapisało w ustawie, że w 2019 roku dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 387,6 mld zł, wydatki zaplanowano w kwocie 416,1 mld zł, co oznacza, że deficyt budżetu państwa będzie nie większy niż 28,5 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (liczony według metodologii UE) ma wynieść 1,7 proc. PKB. Przygotowując projekt resort finansów założył, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 proc., średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 proc., przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa o 5,9 proc.