21 stycznia brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło EU Settlement Scheme. Pozwoli on ubiegać się obywatelom Unii Europejskiej, mieszkającym w Wielkiej Brytanii uzyskać status osoby osiedlonej (settled status) albo osoby tymczasowo osiedlonej (pre-settled status). Brak tej zgody spowoduje, że pobyt na terenie Wielkiej Brytanii będzie uznany za nielegalny.

W pełni EU Settlement Scheme zostanie uruchomiony 30 marca br., po oficjalnej dacie planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Brytyjskie ministerstwo poinformowało jednak, że chętni obywatele Unii już teraz mogą składać swoje wnioski.

Do 21 stycznia uzyskanie takiej karty kosztowało 65 funtów, czyli ok. 315 zł dla osoby dorosłej oraz 32.50 funtów, czyli ok. 158 zł dla osoby, która nie ukończyła 16 lat. Warto zaznaczyć, że wyżej wspomniany system od kilku miesięcy jest testowany w Wielkiej Brytanii.

21 stycznia Theresa May poinformowała, że jej rząd znosi opłaty administracyjne za rejestrację wniosków obywateli Unii Europejskiej mieszkających na Wyspach, chcących pozostać w kraju po wyjściu Wielkiej Brytanii z Wspólnoty. Osoby, które złożyły swoje wnioski przed 21 stycznia otrzymają zwrot pieniędzy.

Aby uzyskać status osoby osiedlonej, składający wniosek musi udowodnić, że przez ostatnie pięć lat przebywał na terenie Wielkiej Brytanii każdego roku co najmniej sześć miesięcy. Jeżeli chodzi o osoby ubiegające się o status tymczasowo osiedlonych, udowodnienie przebywania na terytorium Zjednoczonego Królestwa nie jest warunkiem koniecznym. Osoba wypełnia formularz dostępny online lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej na razie działającej tylko w systemie operacyjnym Android.

O status osoby osiedlonej (settled status) albo osoby tymczasowo osiedlonej (pre-settled status) mogą ubiegać się obywatele, którzy mają ważny paszport państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub dowód osobisty, ale również członkowie rodzin spoza Unii, którzy dysponują paszportem biometrycznym. Do wniosku należy dodać aktualne zdjęcie, numer ubezpieczenia społecznego oraz numer karty kredytowej lub debetowej.

Osoba ubiegająca się o jeden z powyżej wymienionych statusów, czyli osoby osiedlonej bądź tymczasowo osiedlonej, miałaby uzyskać go w terminie do 30 lipca 2021 roku. W przeciwnym wypadku jej pobyt na terenie Wielkiej Brytanii będzie uznany za nielegalny.