Jedność Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego z Cerkwią Prawosławną Ukrainy nie jest utopią. Nie chodzi tu o ich połączenie, ale o dialog pomiędzy dwoma Kościołami – oświadczył zwierzchnik grekokatolików arcybiskup Swiatosław Szewczuk.

„Jest to dobra, radosna perspektywa, ponieważ cały świat chrześcijański, w tym wspólnota katolicka i prawosławna, poszukują dróg do jedności. Dialog, by tę jedność odnowić, trwa na poziomie światowym. Chodzi przede wszystkim o komunię eucharystyczną” – powiedział arcybiskup w wywiadzie telewizyjnym.

Według hierarchy najwyższą oznaką jedności między Kościołami jest tajemnica eucharystii. „Dlatego kiedy mówimy o poszukiwaniu dróg odnowienia jedności między chrześcijanami, mamy na myśli odnowienie jedności w wierze, a zatem wyrażenie jej w życiu liturgicznym. Gdy ktoś rozbija tę jedność, to rozbija komunię eucharystyczną. Stało się tak pomiędzy Moskwą i Konstantynopolem po decyzji naszej Cerkwi-Matki (Konstantynopolitańskiej) o nadaniu autokefalii dla Cerkwi Prawosławnej Ukrainy” – podkreślił.

Arcybiskup poinformował, że rozmawiał już o tym ze zwierzchnikiem Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, metropolitą Epifaniuszem.

„Chcemy przede wszystkim badać wspólną spuściznę kijowskiego chrześcijaństwa. Historycznie składało się tak, że Cerkiew greckokatolicka często w historii ulegała wpływom zachodnim, w tym Kościoła łacińskiego. Cerkiew prawosławna ulegała wpływom Moskwy (…)” – zaznaczył.

Swiatosław wyraził nadzieję, że Cerkiew Prawosławna Ukrainy przyłączy się do ruchu poszukiwania jedności Kościoła Chrystustowego.

„Od strony prawosławnej na czele tego procesu stoi Ekumeniczny Patriarchat (Konstantynopolitański), zaś z katolickiego – rzymska Stolica Apostolska. A propos, po ogłoszeniu zamiarów przyznania autokefalii Cerkwi Prawosławnej Ukrainy Moskwa opuściła ten ekumeniczny dialog. Sądzę, że ukraińska Cerkiew powinna przyłączyć się do tego ruchu i wówczas ujrzymy na Ukrainie jego realne płody. Wydaje mi się, że my, Ukraińcy, najbardziej potrzebujemy tego światowego zjednoczenia Kościołów” – oświadczył abp Szewczuk.

Kościół greckokatolicki powstał w roku 1596 w wyniku zawarcia Unii Brzeskiej. Większość ówczesnych ukraińskich biskupów prawosławnych zgodziła się na ponowne uznanie zwierzchnictwa Watykanu (tak, jak to było do roku 1054).

Przez wielu Ukraińców Kościół ten uznawany jest za narodowy. Na Ukrainie ma ponad 5 milionów wyznawców. Ponadto kilka milionów mieszka na emigracji, a kilkadziesiąt tysięcy - w Polsce.

Cerkiew Prawosławna Ukrainy powstała w wyniku soboru zjednoczeniowego, który odbył się w Kijowie w połowie grudnia. W niedzielę 6 stycznia Ekumeniczny Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I wręczył metropolicie Epifaniuszowi tomos o jego autokefalii. (PAP)