Gdańsk, Wrocław oraz Warszawa proponują najwyższe bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Żadnego rabatu nie przewidziano na przykład w Koszalinie - miasto potrzebuje środków na inwestycje. Najczęściej samorządy przegłosowują 60 proc. bonifikaty - tyle, ile obowiązuje ustawowo na gruntach Skarbu Państwa.

1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpi przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Musi być odpłatne, ale samorządy mają możliwość wprowadzenia upustów (na gruntach Skarbu Państwa ustawowo obowiązuje bonifikata 60 proc.).

Najwyższe bonifikaty za przekształcenie zaproponowano w Warszawie (98 proc.), jednak nie obyło się bez awantury. W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), a poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W połowie grudniu Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł.

20 grudnia na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Warszawy przywrócono 98 proc. bonifikatę.

W Gdańsku 95-procentowa bonifikata za przekształcenie wieczyste gruntów została przegłosowana na grudniowej sesji Rady Miasta Gdańska.

We Wrocławiu bonifikata wynosi 90 proc.

"W Koszalinie nie ma bonifikaty. Nie była wprowadzana taka uchwała. Miasto potrzebuje środków na różnego rodzaju inwestycje i z tego powodu nie udzielamy bonifikat" – poinformował rzecznik koszalińskiego magistratu Robert Grabowski. Dodał, że dla 60-metrowego mieszkania jednorazowa opłata za przekształcenie we własność wyniesie w Koszalinie ok. 1200 zł.

W Gorzowie Wielkopolskim bonifikata na razie nie jest planowana, miasto udzieli natomiast rabatu przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność nieruchomości gruntowych, przekazywanych mieszkańcom w ramach programu "Tania działka budowlana".

W Zielonej Górze Rada Miasta nie podjęła na razie decyzji ws. bonifikaty. Radni zamierzają przedstawić projekt w tej sprawie na styczniowej sesji.

W Poznaniu trwają prace nad przygotowaniem projektu uchwały Rady Miasta ws. udzielenia bonifikaty od opłaty przekształceniowej.

Wbrew zapowiedzi biura prasowego urzędu miasta w Opolu, kwestia bonifikat za użytkowanie wieczyste nie stała się przedmiotem obrad ostatniej w tym roku, czwartkowej sesji rady miasta Opole. W rozmowie z PAP radni z Koalicji Obywatelskiej i PiS nie wykluczyli skierowania własnych wniosków w tej sprawie na początku przyszłego roku.

W Kielcach, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach, Bydgoszczy bonifikata to 60 proc.

W Białymstoku będzie nadal obowiązywała maksymalnie 60-proc. bonifikata przy jednorazowej opłacie przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność. Przygotowany przez PiS projekt uchwały z maksymalną ulgą 95 proc. Rada Miasta skierowała 22 grudnia do prac w komisji infrastruktury.

W Krakowie sprawa bonifikat rozstrzygnie się prawdopodobnie w styczniu. Prezydent Jacek Majchrowski zaproponował, by dla osób mających nieruchomości na gruntach gminy wynosiła ona maksymalnie 60 proc. i Rada Miasta Krakowa przyjęła to 7 listopada. W nowej kadencji radni PiS złożyli projekt uchwały podnoszący bonifikatę do 98 proc. dla tych, którzy zdecydują się na wykup gruntów w pierwszym roku obowiązywania ustawy.

"Miasto zintensyfikowało działania przy wycenie nieruchomości, wartość niektórych z nich wzrosła nawet kilka razy, co oznacza, że nie wszystkich będzie stać na zapłacenie opłaty za wieczyste użytkowanie, szczególnie emerytów i rencistów. Wprowadzenie 98 proc. bonifikaty ma być też zadośćuczynieniem za sytuację, kiedy niektóre spółdzielnie mieszkaniowe próbowały wykupić budynki, ale z powodu sprzeciw jednego czy kilku mieszkańców okazało się to niemożliwe. Ci mieszkańcy są rozgoryczeni" – mówił PAP szef klubu radnych PiS Włodzimierz Pietrus.

Prezydent Krakowa negatywnie zaopiniował projekt uchwały PiS wskazując, że mieszkańcy byliby traktowani nierówno: ci, którzy mają nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa mogliby skorzystać z maksymalnie 60 proc. bonifikaty, a na terenach gminy z 98 proc. Drugi argument dotyczył tego, że do budżetu miasta przy tak dużej bonifikacie wpłynęłoby o 350 mln zł mniej.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwi ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 proc. (szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości).

Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty.