Na swojej stronie NIK zapowiada, że wśród głównych obszarów kontroli znajdą się: opieka zdrowotna, funkcjonowanie administracji publicznej oraz ochrona środowiska.

Izba sprawdzi, jak państwo wspiera rozwój elektromobilności, jak walczy z nadmierną emisją spalin i jak poprawia efektywność energetyczną w gospodarce. Inne problemy, którymi zajmie się NIK, to funkcjonowanie programu "Rodzina 500 plus" czy usprawnienie pracy sądów poprzez realizację projektów informatycznych. Izba planuje ocenić, jak przeciwdziała się zagrożeniom wynikającym z zalegania niebezpiecznych materiałów na dnie Morza Bałtyckiego. Sprawdzi też, czy administracja publiczna jest przygotowana do obsługi cudzoziemców. Oceni ponadto warunki pracy nauczycieli.

NIK skontroluje, czy osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mają możliwość efektywnego przygotowania do pracy i samodzielnego życia, a także to, jak wygląda pomoc dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży potrzebujących schronienia oraz w jaki sposób wspierani są opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych.

"Pod lupą kontrolerów znajdzie się także stan nawierzchni dróg krajowych, program modernizacji najważniejszych służb (Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa) czy segregacja śmieci i postępowanie z odpadami komunalnymi" - czytamy w zapowiedzi instytucji.

W planie pracy NIK na 2019 rok znalazło się łącznie 111 kontroli. Najrozleglejszą z nich jest kompleksowa kontrola wykonania budżetu państwa, która będzie prowadzona w 110 częściach budżetowych i wybranych jednostkach.

NIK będzie też kontynuować swoją misję audytora zewnętrznego w Radzie Europy i OECD. Jak podkreślono, poza kontrolami planowymi Izba corocznie przeprowadza również kontrole doraźne, które umożliwiają szybkie reagowanie na występujące problemy. W 2017 r. było ich 107.