Uchwałę w sprawie nowych stawek opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów przyjęła w czwartek Rada Miasta Lublin. Za jej przyjęciem głosowało 19 radnych, przeciw było 12.

Zgodnie z uchwałą od 1 lutego 2019 r. obowiązywać będą nowe, wyższe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci. W zabudowie jednorodzinnej - jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny - od gospodarstwa jednoosobowego opłata miesięczna wyniesie 45 zł, od gospodarstwa dwuosobowego - 60 zł, od gospodarstwa domowego liczącego trzy lub więcej osób - 75 zł. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej miesięczna opłata dla gospodarstwa jednoosobowego wyniesie 21 zł, dla dwuosobowego - 41 zł, dla gospodarstwa liczącego trzy lub więcej osób - 63 zł.

Odpady są segregowane na siedem frakcji – odpady biologiczne, szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale, odpady zielone, budowlane i rozbiórkowe, wielkogabarytowe, odpady zmieszane.

Reklama

W sytuacji, gdy odpady nie są segregowane, opłaty miesięczne w zabudowie jednorodzinnej wyniosą odpowiednio od 90 do 150 zł, natomiast w zabudowie wielorodzinnej od 42 do 126 zł.

Obecnie dla odpadów segregowanych opłata w zabudowie jednorodzinnej za gospodarstwo jednoosobowe wynosi 30 zł, dwuosobowe - 40 zł, większe - 50 zł. W zabudowie wielorodzinnej stawki te wynoszą odpowiednio 12 zł, 25 zł, 39 zł. Opłaty za śmieci nieposegregowane są wyższe – w zabudowie jednorodzinnej od 38 do 69 zł, a w wielorodzinnej od 16 do 50 zł.

Reklama

Powodem podwyżek opłat – jak podano w uzasadnieniu uchwały - jest „konieczność dostosowania stawek opłat do wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, a ten wzrost spowodowany jest wprowadzeniem zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami - jak podano w uzasadnieniu - wynikają z analizy kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. odbieranie, transport odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, likwidację dzikich wysypisk. Całkowity koszt systemu na rok 2019 został obliczony na blisko 68,7 mln zł.

Dyrektor wydziału ochrony środowiska w urzędzie miasta Lublin Marta Smal-Chudzik podkreśliła, że przepisy nakazują, aby system odbioru i zagospodarowania odpadów się bilansował i nie ma możliwości dofinasowania go z budżetu miasta. „W sytuacji, gdy się nie bilansuje, ustawodawca wskazuje, że trzeba ustalić takie stawki, aby się zbilansował” – dodała.

Przeciwni uchwale byli radni opozycyjnego klubu PiS. Radny Tomasz Pitucha z PiS podkreślał, że proponowane podwyżki są bardzo wysokie i sięgają od 50 do 75 proc. dla poszczególnych rodzajów gospodarstw w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, a przy odpadach niesegregowanych - nawet ponad 100 proc. „My jesteśmy od obrony interesów mieszkańców. Należało zrobić szereg rzeczy, aby ta podwyżka była mniejsza” – powiedział.

Radni wskazywali, że system jest niedoszacowany, jeśli chodzi o ilość gospodarstw i podnosili konieczność weryfikacji danych. „System opiera się na deklaracji (mieszkańców) i wydaje się, że przynajmniej w części są to nieprawdziwe dane” – powiedział radny Dariusz Sadowski z Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka.

Jego zdaniem zbyt mało środków przeznacza się na edukację w tej dziedzinie. „Jeśli chcemy myśleć w kategoriach strategicznych musimy wziąć pod uwagę, że edukacja jest jednym z istotnych a może najważniejszym elementem, który wpływa na koszty systemu w przyszłości” – zaznaczył Sadowski.

Ogółem w Lublinie wszystkich gospodarstw domowych - na podstawie złożonych deklaracji - jest ponad 141 tys., z czego 87 proc. w zabudowie wielorodzinnej, a 13 proc. to gospodarstwa domowe w zabudowie jednorodzinnej. Selektywną zbiórkę odpadów deklaruje prawie 98 proc. wszystkich gospodarstw.(PAP)

Autor: Renata Chrzanowska