Jak zwracają uwagę autorzy badania różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa są wprawdzie niewielkie i statystycznie nieistotne, ale można by oczekiwać, że poziom bezpieczeństwa w stolicy będzie postrzegany przez warszawiaków gorzej niż Polsce. Jest to zdaniem autorów pewnego rodzaju niespodzianka, że mieszkańcy stolicy optymistyczniej oceniają stan przestępczości w swoim mieście niż w reszcie kraju.

Z badania wynika także, że mimo deklarowanego tak powszechnie generalnego poczucia bezpieczeństwa, wcale niemała część badanych (przeszło 1/3) obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa. Odsetek ten badacze uznają za bardzo wysoki i w pewnym sensie poddający w wątpliwość abstrakcyjne deklaracje o poczuciu bezpieczeństwa.

Przepytywani w badaniu najbardziej obawiają się brawurowo jeżdżących kierowców, zaczepiania przez grupy agresywnie zachowującej się młodzieży, niszczenie mienia przez wandali, zaczepki ze strony osób pijanych oraz włamania. Mniej niż 10 proc. warszawiaków boi się, że może paść ofiarą rozboju, bójki czy pobicia. Tylko 3 proc. pytanych bierze pod uwagę, że może paść ofiarą ataku terrorystycznego. 11 proc. twierdzi, że niczego nie obawia się w pobliżu miejsca zamieszkania.

Jednak jak wynika z badania 1/4 warszawiaków padła ofiarą któregoś z wyżej wymienionych przestępstw co najmniej raz w ciągu ostatnich pięciu lat. Zdecydowanie najczęściej były to kradzieże (prawie 17 proc.) oraz włamania (10 proc). Blisko 3 proc. badanych padło ofiarą rozboju, 2 proc. pobicia, a niecałe 6 proc. było ofiarą jakiegoś innego przestępstwa np. internetowego.

Jeśli chodzi o zgłaszalność przestępstw w Warszawie należy uznać ją za dość wysoką. 2/3 Warszawiaków co najmniej raz zgłosiło policji fakt bycia ofiarą przestępstwa. Im poważniejsze przestępstw, tym zgłaszalność była wyższa. Rozbój mieszkańcy stolicy zgłaszają w 80 proc. przypadków. 3/4 z nich zgłosiło włamanie, a 2/3 kradzież. Najmniej poszkodowanych policji zgłasza fakt pobicia. Robi to niecałe 60 proc. mieszkańców stolicy. 3/4 pytanych było zdania, że policja skutecznie walczy z przestępczością.

Warszawiaków w badaniu zapytano także, czy mają jakieś propozycje działań mogących poprawić bezpieczeństwo w Warszawie. Ponad 80 proc. z nich uważa, że należy zapewnić młodzieży lepsze możliwości spędzania czasu wolnego, należy rozszerzyć monitoring miejsc publicznych oraz polepszyć współpracę obywateli z policją. Najwięcej badanych uznało jednak, że trzeba zwiększyć kary dla przestępców. Na uwagę wg badanych zasługuje fakt, że w Warszawie blisko 40 proc. pytanych uważa, że na poprawę bezpieczeństwa pozytywnie wpłynęłoby ograniczenie napływu cudzoziemców.

Pomimo tak wysokiego przekonania o bezpieczeństwie w Polsce i Warszawie, jedna czwarta mieszkańców stolicy uważa, że przestępczość w Polsce wzrasta, a blisko połowa, sądzi, że jej poziom jest stały. 1/3 pytanych jest zdania, że przestępczość się zmniejsza. Jak zauważają autorzy badania może wynikać to z faktu, że organy ścigania (w tym zwłaszcza policja) robią zbyt mało, by pokazać opinii publicznej optymistyczne fakty o stanie przestępczości w Polsce.

W badaniu wzięło udział 45,1 proc. mężczyzn i 54,9 proc. kobiet. Badani byli w wieku od 18 do 98 lat (średnia wieku wyniosła 49 lat). Większość respondentów (59,2 proc.) miała wykształcenie wyższe, 35,7 proc. wykształcenie średnie, 3,8 proc. wykształcenie zawodowe, a 1,3 proc. wykształcenie podstawowe. 62 proc. pytanych w badaniu była aktywna zawodowo. 45 proc. pracowało na pełen etat, a 30 proc. stanowili emeryci i renciści. Większość respondentów oceniało swoją sytuację materialną pozytywnie. Połowa respondentów (50,3 proc.) była zdania, że powodzi im się znośnie lub średnio, a 37 proc. z nich uważało, że powodzi im się raczej dobrze. Tylko 4 proc. uznało, że powodzi im się bardzo dobrze. 6,7 proc. Warszawiaków stwierdziło, że ich sytuacja materialna jest zła.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 27 września 2018 r. do 12 października 2018 r. na próbie 2000 pełnoletnich mieszkańców Warszawy ze wszystkich dzielnic. 58 proc. badanych mieszkało od urodzenia w Warszawie, a wśród pozostałych mieszkańców 85 proc. żyje w stolicy od ponad 15 lat.(PAP)