KNF nie wydała zgody na rozpoczęccie działalności przez Polski Bank Apeksowy


Warszawa, 27.11.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy, podała KNF.
"Komisja Nadzoru Finansowego, realizując ustawowe zadania przewidziane dla organu nadzoru, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa rynku finansowego uznała, że zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA nie może zostać wydane, z uwagi na stwierdzony brak należytego przygotowania organizacyjnego do rozpoczęcia działalności, niedysponowanie odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz niespełnianie warunków określonych w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku" - czytamy w komunikacie.
Banki spółdzielcze tworzące PBA SA mogą podjąć działania w celu zrzeszenia się w obecnie funkcjonujących zrzeszeniach BPS lub SGB i tym samym wstąpienia do Systemów Ochrony Instytucjonalnej lub też mogą wystąpić do KNF o zezwolenie na prowadzenie samodzielnej działalności tj. poza zrzeszeniami (banki spółdzielcze, których fundusze własne stanowią równowartość w złotych co najmniej 5 000 000 euro), podano także.
W listopadzie 2017 roku KNF wydała zgodę na utworzenie Polskiego Banku Apeksowego, zrzeszającego 56 banków spółdzielczych.
Działalność Polskiego Banku Apeksowego skupia się wyłącznie na świadczeniu usług na rzecz zrzeszonych banków spółdzielczych w formie: obsługi finansowej zrzeszenia, zapewnienia warunków do utrzymywania płynności w zrzeszeniu przez wszystkich jego uczestników samodzielnie, realizacji rozliczeń, zagospodarowania nadwyżek środków pieniężnych banków spółdzielczych oraz obsługi prawnej.
(ISBnews)