Służby specjalne przeprowadziły szereg czynności, by wyjaśnić okoliczności działania b. szefa KNF; agenci CBA niezwłocznie po otrzymaniu nakazu od prokuratury przeszukali siedzibę KNF i miejsce zamieszkania Marka Chrzanowskiego - oświadczył rzecznik ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn.

"W nawiązaniu do pojawiających się nieuprawnionych opinii oraz publikacji prasowych nt. śledztwa dotyczącego KNF informuję, że służby specjalne nadzorowane przez ministra koordynatora przeprowadziły szereg czynności w celu wyjaśnienia okoliczności działania byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego" - podkreślił Żaryn w piątkowym komunikacie przekazanym PAP.

Jak tłumaczył, śledztwo wszczęto decyzją prokuratury w dniu 14 listopada br. i zostało ono powierzone do prowadzenia CBA. "14 listopada 2018 roku o godzinie 12.35 CBA otrzymało od prokuratury nakaz przeszukania siedziby KNF, a także miejsca zamieszkania b. przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego. Agenci CBA niezwłocznie przystąpili do czynności, tego samego dnia przeszukano siedzibę KNF, a także miejsce zamieszkania M. Chrzanowskiego" - poinformował Żaryn.

"W czasie przeszukań zabezpieczono wszystkie dokumenty wskazane w postanowieniu prokuratury" - dodał.

Żaryn w komunikacie odniósł się też do "szeregu nieuprawnionych tez pojawiających się w przestrzeni publicznej" informując, że "działania służb specjalnych w śledztwie dot. byłego przewodniczącego KNF są podejmowane w sposób natychmiastowy, bez jakiejkolwiek zwłoki". "Pojawiające się w mediach oskarżenia wynikać mogą jedynie ze złej woli lub też z braku podstawowej wiedzy w powyższym zakresie" - ocenił.