Sąd Okręgowy w Olsztynie opisał sądowi w Amsterdamie polski system sądowniczy i podał dane dotyczące działalności tego sądu. Sąd w Holandii wysłał pytania w związku z zatrzymaniem Polaka ws. którego wydano Europejski Nakaz Aresztowania.

Sąd Okręgowy w Amsterdamie w październiku wysłał pismo, z szeregiem pytań dotyczących kwestii, "czy istnieje rzeczywiste ryzyko, co do istoty prawa podstawowego do rzetelnego procesu sądowego z uwagi na strukturalne, czy fundamentalne wady wymiaru sprawiedliwości w Polsce stanowiące zagrożenie dla niezawisłości organów sądowych w Polsce".

"Pismo z holenderskiego sądu trafiło do prokuratury w Olsztynie, ale prokuratura przekazała je, według właściwości, sądowi" - poinformował PAP wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, który jest autorem odpowiedzi.

Pismo to skierowano do Olsztyna ponieważ na terenie Holandii zatrzymano Henryka K., który jest podejrzany m.in. o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej przestępstw związanych z przemytem i handlem znacznych ilości narkotyków i komponentami do ich produkcji. We wrześniu 2015 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wobec Henryka K. europejski nakaz aresztowania (ENA).

Sędzia Dąbrowski-Żegalski w obszernej odpowiedzi podał sądowi w Amsterdamie szereg danych, o które pytali Holendrzy, m.in. to, że bez uzasadnienia minister sprawiedliwości w lutym 2018 roku odwołał jednego z wiceprezesów Sądu Okręgowego.

"Sędzia zwolniony z tej funkcji nadal orzeka w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Dotychczas Minister Sprawiedliwości nie powołał do pełnienia tej funkcji żadnego innego sędziego. W tym Sądzie swoje funkcje sprawują nadal prezes i drugi z wiceprezesów" - czytamy w odpowiedzi sądu w Olsztynie.

Holendrzy pytali też o postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. "W Sądzie Okręgowym w Olsztynie w omawianym czasie nie wszczynano wobec sędziów tego Sądu postępowań dyscyplinarnych. (..), nie wprowadzono zmian w uposażeniu sędziów lub prezesów (wiceprezesów)" - napisano w odpowiedzi.

Sąd w Olsztynie w odpowiedzi na pytania sądu w Amsterdamie poinformował też, że "w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, w wyniku obniżenia wieku emerytalnego dla sędziów (tzw. stan spoczynku) 2 sędziów przeszło w stan spoczynku (żaden z nich nie pełnił w tym czasie funkcji prezesa albo wiceprezesa tego Sądu). (...) W Sądzie Okręgowym w Olsztynie w 2 przypadkach Minister Sprawiedliwości wyraził zgodę na zajmowanie stanowiska sędziego nie dłużej niż do ukończenia 70 roku życia (w tym prezesowi Sądu), a w 1 przypadku takiej zgody nie wyraził (sędzia w tym czasie nie pełnił funkcji prezesa ani wiceprezesa)."

W odpowiedzi na pytania sądu w Amsterdamie sędzia Dąbrowski-Żegalski opisał też możliwości odwoławcze, jakie ma w polskim procesie karnym osoba oskarżona, łącznie z opisaniem skargi nadzwyczajnej, której dotąd jeszcze w odniesieniu do żadnej sprawy w kraju nie wniesiono. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska